Formularz: RUPW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (pracodawca)

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420272</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p6>[data]</p6>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RUPW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420272</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p13_>1</p13_>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p14_>1</p14_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p15_>1</p15_>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p16_>1</p16_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>