Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-WA (archiwalny) Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji iPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420360</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[KodKraju]</p1_2>
       <p1_3>[Wojewodztwo]</p1_3>
       <p1_4>[Powiat]</p1_4>
       <p1_5>[Gmina]</p1_5>
       <p1_6>[Miejscowosc]</p1_6>
       <p1_7>[Ulica]</p1_7>
       <p1_8>[NrDomu]</p1_8>
       <p1_9>[NrLokalu]</p1_9>
       <p1_10>[KodPocztowy]</p1_10>
       <p1_11>[Poczta]</p1_11>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p2_2>[KodKraju]</p2_2>
       <p2_3>[Wojewodztwo]</p2_3>
       <p2_4>[Powiat]</p2_4>
       <p2_5>[Gmina]</p2_5>
       <p2_6>[Miejscowosc]</p2_6>
       <p2_7>[Ulica]</p2_7>
       <p2_8>[NrDomu]</p2_8>
       <p2_9>[NrLokalu]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowy]</p2_10>
       <p2_11>[Poczta]</p2_11>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2>[KodKraju]</p3_2>
       <p3_3>[Wojewodztwo]</p3_3>
       <p3_4>[Powiat]</p3_4>
       <p3_5>[Gmina]</p3_5>
       <p3_6>[Miejscowosc]</p3_6>
       <p3_7>[Ulica]</p3_7>
       <p3_8>[NrDomu]</p3_8>
       <p3_9>[NrLokalu]</p3_9>
       <p3_10>[KodPocztowy]</p3_10>
       <p3_11>[Poczta]</p3_11>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2>[KodKraju]</p4_2>
       <p4_3>[Wojewodztwo]</p4_3>
       <p4_4>[Powiat]</p4_4>
       <p4_5>[Gmina]</p4_5>
       <p4_6>[Miejscowosc]</p4_6>
       <p4_7>[Ulica]</p4_7>
       <p4_8>[NrDomu]</p4_8>
       <p4_9>[NrLokalu]</p4_9>
       <p4_10>[KodPocztowy]</p4_10>
       <p4_11>[Poczta]</p4_11>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420360</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>PL</p1_2>
       <p1_3>wielkopolskie</p1_3>
       <p1_4>poznański</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_6>Poznań</p1_6>
       <p1_7>Strzelecka</p1_7>
       <p1_8>1</p1_8>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_10>61-155</p1_10>
       <p1_11>Poznań</p1_11>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p2_2>PL</p2_2>
       <p2_3>wielkopolskie</p2_3>
       <p2_4>poznański</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6>Poznań</p2_6>
       <p2_7>Strzelecka</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Poznań</p2_11>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2>PL</p3_2>
       <p3_3>wielkopolskie</p3_3>
       <p3_4>poznański</p3_4>
       <p3_5>Poznań</p3_5>
       <p3_6>Poznań</p3_6>
       <p3_7>Strzelecka</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>1</p3_9>
       <p3_10>61-155</p3_10>
       <p3_11>Poznań</p3_11>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2>PL</p4_2>
       <p4_3>wielkopolskie</p4_3>
       <p4_4>poznański</p4_4>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p4_6>Poznań</p4_6>
       <p4_7>Strzelecka</p4_7>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p4_9>1</p4_9>
       <p4_10>61-155</p4_10>
       <p4_11>Poznań</p4_11>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>