Pola formularza

Formularz: KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420392</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_2_>
       <p1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p1_3_subfield_2>
       <p1_4>[nazwisko2]</p1_4>
       <p1_5>[pierwszeImie]</p1_5>
       <p1_6>[drugieImie]</p1_6>
       <p1_7>[PESEL]</p1_7>
       <p1_8>[KRS]</p1_8>
       <p1_9>[REGON]</p1_9>
       <p1_10_>[Wartość wyboru w polu p1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_10_>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pO_>
       <p1_11_>[Wartość wyboru w polu p1_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_11_>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_12_>
       <p1_13_>[Wartość wyboru w polu p1_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_13_>
       <p1_14>[Pole kwoty]</p1_14>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p1_16_>[Wartość wyboru w polu p1_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_16_>
       <p1_17>[Pole tekstowe]</p1_17>
       <p1_18_>[Wartość wyboru w polu p1_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_18_>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2_3_subfield_2>
       <p2_4>[nazwisko2]</p2_4>
       <p2_5>[pierwszeImie]</p2_5>
       <p2_6>[drugieImie]</p2_6>
       <p2_7>[PESEL]</p2_7>
       <p2_8>[KRS]</p2_8>
       <p2_9>[REGON]</p2_9>
       <p2_10_>[Wartość wyboru w polu p2_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_>
       <p2_12_>[Wartość wyboru w polu p2_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_12_>
       <p2_13_>[Wartość wyboru w polu p2_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13_>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_15>[Pole tekstowe]</p2_15>
       <p2_16_>[Wartość wyboru w polu p2_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_16_>
       <p2_17>[Pole tekstowe]</p2_17>
       <p2_18_>[Wartość wyboru w polu p2_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_18_>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420392</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_2>Kowalski</p1_3_subfield_2>
       <p1_4>Nowak</p1_4>
       <p1_5>Jan</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>23050608219</p1_7>
       <p1_8>12345</p1_8>
       <p1_9>773461194</p1_9>
       <p1_10_>1</p1_10_>
       <pO_>1</pO_>
       <p1_11_>1</p1_11_>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p1_13_>1</p1_13_>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p1_16_>1</p1_16_>
       <p1_17>test pola tekstowego</p1_17>
       <p1_18_>1</p1_18_>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_2>Kowalski</p2_3_subfield_2>
       <p2_4>Nowak</p2_4>
       <p2_5>Jan</p2_5>
       <p2_6>Stefan</p2_6>
       <p2_7>23050608219</p2_7>
       <p2_8>12345</p2_8>
       <p2_9>773461194</p2_9>
       <p2_10_>1</p2_10_>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <p2_12_>1</p2_12_>
       <p2_13_>1</p2_13_>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>test pola tekstowego</p2_15>
       <p2_16_>1</p2_16_>
       <p2_17>test pola tekstowego</p2_17>
       <p2_18_>1</p2_18_>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>