Pola formularza

Formularz: KRS-WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420402</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1>[nazwisko1]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko2]</p1_2>
       <p1_3>[pierwszeImie]</p1_3>
       <p1_4>[drugieImie]</p1_4>
       <p1_5>[PESEL]</p1_5>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6_>
       <p1_7_>[Wartość wyboru w polu p1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pO_>
       <p1_8_>[Wartość wyboru w polu p1_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_8_>
       <p1_9_>[Wartość wyboru w polu p1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_9_>
       <p1_10_>[Wartość wyboru w polu p1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_10_>
       <p2_1>[nazwisko1]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko2]</p2_2>
       <p2_3>[pierwszeImie]</p2_3>
       <p2_4>[drugieImie]</p2_4>
       <p2_5>[PESEL]</p2_5>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_>
       <p2_7_>[Wartość wyboru w polu p2_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7_>
       <p2_8_>[Wartość wyboru w polu p2_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8_>
       <p2_9_>[Wartość wyboru w polu p2_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9_>
       <p2_10_>[Wartość wyboru w polu p2_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_>
       <p3_1>[nazwisko1]</p3_1>
       <p3_2>[nazwisko2]</p3_2>
       <p3_3>[pierwszeImie]</p3_3>
       <p3_4>[drugieImie]</p3_4>
       <p3_5>[PESEL]</p3_5>
       <p3_6_>[Wartość wyboru w polu p3_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_6_>
       <p3_7_>[Wartość wyboru w polu p3_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_>
       <p3_8_>[Wartość wyboru w polu p3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8_>
       <p3_9_>[Wartość wyboru w polu p3_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_>
       <p3_10_>[Wartość wyboru w polu p3_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10_>
       <p4_1>[nazwisko1]</p4_1>
       <p4_2>[nazwisko2]</p4_2>
       <p4_3>[pierwszeImie]</p4_3>
       <p4_4>[drugieImie]</p4_4>
       <p4_5>[PESEL]</p4_5>
       <p4_6_>[Wartość wyboru w polu p4_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_6_>
       <p4_7_>[Wartość wyboru w polu p4_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_7_>
       <p4_8_>[Wartość wyboru w polu p4_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_8_>
       <p4_9_>[Wartość wyboru w polu p4_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_9_>
       <p4_10_>[Wartość wyboru w polu p4_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_10_>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420402</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Nowak</p1_2>
       <p1_3>Jan</p1_3>
       <p1_4>Stefan</p1_4>
       <p1_5>23050608219</p1_5>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_7_>1</p1_7_>
       <pO_>1</pO_>
       <p1_8_>1</p1_8_>
       <p1_9_>1</p1_9_>
       <p1_10_>1</p1_10_>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2>Nowak</p2_2>
       <p2_3>Jan</p2_3>
       <p2_4>Stefan</p2_4>
       <p2_5>23050608219</p2_5>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p2_7_>1</p2_7_>
       <p2_8_>1</p2_8_>
       <p2_9_>1</p2_9_>
       <p2_10_>1</p2_10_>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Nowak</p3_2>
       <p3_3>Jan</p3_3>
       <p3_4>Stefan</p3_4>
       <p3_5>23050608219</p3_5>
       <p3_6_>1</p3_6_>
       <p3_7_>1</p3_7_>
       <p3_8_>1</p3_8_>
       <p3_9_>1</p3_9_>
       <p3_10_>1</p3_10_>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p4_2>Nowak</p4_2>
       <p4_3>Jan</p4_3>
       <p4_4>Stefan</p4_4>
       <p4_5>23050608219</p4_5>
       <p4_6_>1</p4_6_>
       <p4_7_>1</p4_7_>
       <p4_8_>1</p4_8_>
       <p4_9_>1</p4_9_>
       <p4_10_>1</p4_10_>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>