Pola formularza

Formularz: KRS-WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420471</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_4_>
       <p1_5>[pole wielowierszowe]</p1_5>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p2_4_>[Wartość wyboru w polu p2_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_4_>
       <p2_5>[pole wielowierszowe]</p2_5>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p3_4_>[Wartość wyboru w polu p3_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_4_>
       <p3_5>[pole wielowierszowe]</p3_5>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4_>[Wartość wyboru w polu p4_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_4_>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2420471</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p1_5>to jest pole wielowierszowe</p1_5>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4_>1</p2_4_>
       <p2_5>to jest pole wielowierszowe</p2_5>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4_>1</p3_4_>
       <p3_5>to jest pole wielowierszowe</p3_5>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4_>1</p4_4_>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>