Pola formularza

Formularz: UPO (4) Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421412</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <upo_podmiot>[Pole tekstowe]</upo_podmiot>
       <upo_id>[Pole tekstowe]</upo_id>
       <upo_data>[Pole tekstowe]</upo_data>
       <upo_skrot>[Pole tekstowe]</upo_skrot>
       <upo_skrotOtrzymany>[Pole tekstowe]</upo_skrotOtrzymany>
       <upo_struktura>[Pole tekstowe]</upo_struktura>
       <upo_nip1>[Pole tekstowe]</upo_nip1>
       <upo_nip2>[Pole tekstowe]</upo_nip2>
       <upo_us>[Pole tekstowe]</upo_us>
       <upo_stempel>[pole wielowierszowe]</upo_stempel>
       <upo_dataWystawienia>[Pole tekstowe]</upo_dataWystawienia>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UPO (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421412</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <upo_podmiot>test pola tekstowego</upo_podmiot>
       <upo_id>test pola tekstowego</upo_id>
       <upo_data>test pola tekstowego</upo_data>
       <upo_skrot>test pola tekstowego</upo_skrot>
       <upo_skrotOtrzymany>test pola tekstowego</upo_skrotOtrzymany>
       <upo_struktura>test pola tekstowego</upo_struktura>
       <upo_nip1>test pola tekstowego</upo_nip1>
       <upo_nip2>test pola tekstowego</upo_nip2>
       <upo_us>test pola tekstowego</upo_us>
       <upo_stempel>to jest pole wielowierszowe</upo_stempel>
       <upo_dataWystawienia>test pola tekstowego</upo_dataWystawienia>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>