Pola formularza

Formularz: ZUS EZP Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24214538</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2>
       <p3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <pI_11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_11_1>
       <pI_11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_11_2>
       <pI_11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_11_3>
       <p_numer_swiadczenia>[Pole tekstowe]</p_numer_swiadczenia>
       <p_oddzial_zus_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p_oddzial_zus_subfield_0>
       <p_panstwo>[kraj]</p_panstwo>
       <p_nazwa_instytucji>[Pole tekstowe]</p_nazwa_instytucji>
       <pII_7_>[Wartość wyboru w polu pII_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_7_>
       <pII_1>[UlicaZameldowanie]</pII_1>
       <pII_2>[NrDomuZameldowanie]</pII_2>
       <pII_3>[NrLokaluZameldowanie]</pII_3>
       <pII_4>[KodPocztowyZameldowanie]</pII_4>
       <pII_5>[MiejscowoscZameldowanie]</pII_5>
       <pII_6>[GminaZameldowanie]</pII_6>
       <pII_8>[Ulica]</pII_8>
       <pII_9>[NrDomu]</pII_9>
       <pII_10>[NrLokalu]</pII_10>
       <pII_11>[KodPocztowy]</pII_11>
       <pII_12>[Miejscowosc]</pII_12>
       <pII_13>[Gmina]</pII_13>
       <pII_14>[UlicaKor]</pII_14>
       <pII_15>[NrDomuKor]</pII_15>
       <pII_16>[NrLokaluKor]</pII_16>
       <pII_17>[KodPocztowyKor]</pII_17>
       <pII_18>[MiejscowoscKor]</pII_18>
       <pII_19>[GminaKor]</pII_19>
       <pIII_1>[Pole tekstowe]</pIII_1>
       <pIII_2>[Pole tekstowe]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[Pole tekstowe]</pIII_4>
       <pIII_5_>[Wartość wyboru w polu pIII_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_>
       <pIII_6>[Rachunek]</pIII_6>
       <pIII_7_subfield_0>[imię]</pIII_7_subfield_0>
       <pIII_7_subfield_1>[nazwisko]</pIII_7_subfield_1>
       <pIII_8>[Rachunek]</pIII_8>
       <pIII_9>[Swift]</pIII_9>
       <pIII_10>[NazwaBanku]</pIII_10>
       <pIII_11>[pole wielowierszowe]</pIII_11>
       <pIII_12_subfield_0>[imię]</pIII_12_subfield_0>
       <pIII_12_subfield_1>[nazwisko]</pIII_12_subfield_1>
       <pIII_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIII_13>
       <pIII_14>[Data wypełnienia]</pIII_14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24214538</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>1</p2>
       <p3>NR-4321</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <pI_11_1>1</pI_11_1>
       <pI_11_2>1</pI_11_2>
       <pI_11_3>1</pI_11_3>
       <p_numer_swiadczenia>test pola tekstowego</p_numer_swiadczenia>
       <p_oddzial_zus_subfield_0>26</p_oddzial_zus_subfield_0>
       <p_panstwo>PL</p_panstwo>
       <p_nazwa_instytucji>test pola tekstowego</p_nazwa_instytucji>
       <pII_7_>1</pII_7_>
       <pII_1>Półwiejska</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>1</pII_3>
       <pII_4>61-155</pII_4>
       <pII_5>Poznań</pII_5>
       <pII_6>Poznań</pII_6>
       <pII_8>Strzelecka</pII_8>
       <pII_9>1</pII_9>
       <pII_10>1</pII_10>
       <pII_11>61-155</pII_11>
       <pII_12>Poznań</pII_12>
       <pII_13>Poznań</pII_13>
       <pII_14>Półwiejska</pII_14>
       <pII_15>1</pII_15>
       <pII_16>1</pII_16>
       <pII_17>61-155</pII_17>
       <pII_18>Poznań</pII_18>
       <pII_19>Poznań</pII_19>
       <pIII_1>test pola tekstowego</pIII_1>
       <pIII_2>test pola tekstowego</pIII_2>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIII_4>test pola tekstowego</pIII_4>
       <pIII_5_>1</pIII_5_>
       <pIII_6>453054504926965134154839080720</pIII_6>
       <pIII_7_subfield_0>Jan</pIII_7_subfield_0>
       <pIII_7_subfield_1>Kowalski</pIII_7_subfield_1>
       <pIII_8>453054504926965134154839080720</pIII_8>
       <pIII_9>SWIFT</pIII_9>
       <pIII_10>Bank Zachodni WBK</pIII_10>
       <pIII_11>to jest pole wielowierszowe</pIII_11>
       <pIII_12_subfield_0>Jan</pIII_12_subfield_0>
       <pIII_12_subfield_1>Kowalski</pIII_12_subfield_1>
       <pIII_13>10</pIII_13>
       <pIII_14>30-10-2014</pIII_14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>