Pola formularza

Formularz: DPR-zal (archiwalny) Załącznik do dokumentu potwierdzającego odzysk / recyklingPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421544</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5>
       <p7_6>[Pole tekstowe]</p7_6>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5>
       <p10_6>[Pole tekstowe]</p10_6>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5>
       <p11_6>[Pole tekstowe]</p11_6>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p12_6>[Pole tekstowe]</p12_6>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5>
       <p13_6>[Pole tekstowe]</p13_6>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p14_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14_5>
       <p14_6>[Pole tekstowe]</p14_6>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_5>
       <p15_6>[Pole tekstowe]</p15_6>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_5>
       <p16_6>[Pole tekstowe]</p16_6>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17_5>
       <p17_6>[Pole tekstowe]</p17_6>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_5>
       <p18_6>[Pole tekstowe]</p18_6>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19_5>
       <p19_6>[Pole tekstowe]</p19_6>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p20_3>[Pole tekstowe]</p20_3>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p20_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_5>
       <p20_6>[Pole tekstowe]</p20_6>
       <p21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p21_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21_5>
       <p21_6>[Pole tekstowe]</p21_6>
       <p0_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DPR-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421544</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p7_6>test pola tekstowego</p7_6>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p10_6>test pola tekstowego</p10_6>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p11_6>test pola tekstowego</p11_6>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p12_6>test pola tekstowego</p12_6>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p13_6>test pola tekstowego</p13_6>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14_6>test pola tekstowego</p14_6>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p15_6>test pola tekstowego</p15_6>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p16_6>test pola tekstowego</p16_6>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p17_6>test pola tekstowego</p17_6>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>test pola tekstowego</p18_6>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p19_6>test pola tekstowego</p19_6>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p20_3>test pola tekstowego</p20_3>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p20_6>test pola tekstowego</p20_6>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p21_6>test pola tekstowego</p21_6>
       <p0_5>10</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>