Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421620</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_3>[obywatelstwo]</p1_3>
       <p1_4_subfield_0>[imię]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[drugie imię]</p1_4_subfield_1>
       <p1_5>[nazwisko]</p1_5>
       <p1_6_1>[Ulica]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[NrDomu]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[NrLokalu]</p1_6_3>
       <p1_6_4>[Gmina]</p1_6_4>
       <p1_6_5>[KodPocztowy]</p1_6_5>
       <p1_6_6_1>[Miejscowosc]</p1_6_6_1>
       <p1_6_6_2>[Poczta]</p1_6_6_2>
       <p1_6_7>[KodKraju]</p1_6_7>
       <p1_6_8>[Telefon]</p1_6_8>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 6 2 7 3 8 4 5 9 ]</p2_1_>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[dataUrodzenia]</p3_2>
       <p3_3>[obywatelstwo]</p3_3>
       <p3_4_subfield_0>[imię]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[drugie imię]</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_6_1>[Ulica]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[NrDomu]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[NrLokalu]</p3_6_3>
       <p3_6_4>[Gmina]</p3_6_4>
       <p3_6_5>[KodPocztowy]</p3_6_5>
       <p3_6_6>[Miejscowosc]</p3_6_6>
       <p3_6_7>[KodKraju]</p3_6_7>
       <p3_6_8>[Telefon]</p3_6_8>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2_1>[data]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[data]</p4_2_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 4 1 2 3 ]</p5_1_>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Data wypełnienia]</p7>
       <p4_1_1>[pole wielowierszowe]</p4_1_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ-WT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2421620</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_3>polskie</p1_3>
       <p1_4_subfield_0>Jan</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Stefan</p1_4_subfield_1>
       <p1_5>Kowalski</p1_5>
       <p1_6_1>Strzelecka</p1_6_1>
       <p1_6_2>1</p1_6_2>
       <p1_6_3>1</p1_6_3>
       <p1_6_4>Poznań</p1_6_4>
       <p1_6_5>61-155</p1_6_5>
       <p1_6_6_1>Poznań</p1_6_6_1>
       <p1_6_6_2>Poznań</p1_6_6_2>
       <p1_6_7>PL</p1_6_7>
       <p1_6_8>500600400</p1_6_8>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>30-10-1985</p3_2>
       <p3_3>polskie</p3_3>
       <p3_4_subfield_0>Jan</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>Stefan</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_6_1>Strzelecka</p3_6_1>
       <p3_6_2>1</p3_6_2>
       <p3_6_3>1</p3_6_3>
       <p3_6_4>Poznań</p3_6_4>
       <p3_6_5>61-155</p3_6_5>
       <p3_6_6>Poznań</p3_6_6>
       <p3_6_7>PL</p3_6_7>
       <p3_6_8>500600400</p3_6_8>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2_1>30-10-1990</p4_2_1>
       <p4_2_2>30-10-1990</p4_2_2>
       <p0_>1</p0_>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>30-10-2014</p7>
       <p4_1_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>