Pola formularza

Formularz: ZUS RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24366516</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4>
       <p5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5>
       <p_data1>[dataUrodzenia]</p_data1>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KrajKor]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p_15>[NIP]</p_15>
       <p16>[REGON]</p16>
       <p17>[PESEL]</p17>
       <p18_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p18_1>
       <p18_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p18_2>
       <p19>[dataUrodzenia]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p_interes_>[Wartość wyboru w polu p_interes. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p_interes_>
       <p_interes_opis>[pole wielowierszowe]</p_interes_opis>
       <p_zakres_>[Wartość wyboru w polu p_zakres. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p_zakres_>
       <p_zakres_opis>[pole wielowierszowe]</p_zakres_opis>
       <p_uzasadnienie>[pole wielowierszowe]</p_uzasadnienie>
       <p_data>[Data wypełnienia]</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RD-8</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24366516</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>NR-4321</p5>
       <p_data1>30-10-1985</p_data1>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p_15>8875155741</p_15>
       <p16>773461194</p16>
       <p17>23050608219</p17>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p18_2>NR-4321</p18_2>
       <p19>30-10-1985</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p_interes_>1</p_interes_>
       <p_interes_opis>to jest pole wielowierszowe</p_interes_opis>
       <p_zakres_>1</p_zakres_>
       <p_zakres_opis>to jest pole wielowierszowe</p_zakres_opis>
       <p_uzasadnienie>to jest pole wielowierszowe</p_uzasadnienie>
       <p_data>30-10-2014</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>