Pola formularza

Formularz: ZZD (archiwalny) Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych OsobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2445154</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_1_>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>[nazwisko]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[imię]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>[nazwisko]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>[imię]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[poczta]</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5>
       <p3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_7>
       <p7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_2>
       <p7_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_8>
       <p7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_3>
       <p7_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_9>
       <p7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_4>
       <p7_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_10>
       <p7_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_5>
       <p7_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_11>
       <p7_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_6>
       <p7_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_12>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3>
       <p9_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_1>
       <p9_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_7>
       <p9_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_2>
       <p9_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_8>
       <p9_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_3>
       <p9_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_9>
       <p9_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_4>
       <p9_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_10>
       <p9_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_5>
       <p9_1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_11>
       <p9_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_6>
       <p9_1_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_12>
       <p9_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2_1>
       <p9_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2_3>
       <p9_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2_2>
       <p9_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2_4>
       <p10_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4>
       <p10_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_4>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p10_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_6>
       <p10_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_7>
       <p10_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_5>
       <p10_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_6>
       <p10_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_7>
       <p10_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_8>
       <p10_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_9>
       <p10_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p13_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_1_subfield_>
       <p13_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p13_1_subfield_3>
       <p13_1_subfield_2>[nazwisko]</p13_1_subfield_2>
       <p13_1_subfield_1>[imię]</p13_1_subfield_1>
       <p13_2_subfield_0>[miejscowość]</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>[ulica]</p13_2_subfield_1>
       <p13_2_subfield_2>[nr domu]</p13_2_subfield_2>
       <p13_2_subfield_3>[nr lokalu]</p13_2_subfield_3>
       <p13_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_2_subfield_4>
       <p13_2_subfield_5>[poczta]</p13_2_subfield_5>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_5>
       <p13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_6>
       <p14_1>[kraj]</p14_1>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3>
       <p14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_4>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p15_>
       <p16_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_1>
       <p16_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_2>
       <p16_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_3>
       <p16_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_4>
       <p16_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_5>
       <p16_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_6>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p16_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_3>
       <p16_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p0_3>[Data wypełnienia]</p0_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2445154</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>Kowalski</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>Jan</p2_1_subfield_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_subfield_>2</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>Kowalski</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>Jan</p3_2_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_4_subfield_0>61-155</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>Poznań</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_7>1</p7_7>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p7_8>1</p7_8>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_9>1</p7_9>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p7_10>1</p7_10>
       <p7_5>1</p7_5>
       <p7_11>1</p7_11>
       <p7_6>1</p7_6>
       <p7_12>1</p7_12>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_1_1>1</p9_1_1>
       <p9_1_7>1</p9_1_7>
       <p9_1_2>1</p9_1_2>
       <p9_1_8>1</p9_1_8>
       <p9_1_3>1</p9_1_3>
       <p9_1_9>1</p9_1_9>
       <p9_1_4>1</p9_1_4>
       <p9_1_10>1</p9_1_10>
       <p9_1_5>1</p9_1_5>
       <p9_1_11>1</p9_1_11>
       <p9_1_6>1</p9_1_6>
       <p9_1_12>1</p9_1_12>
       <p9_2_1>1</p9_2_1>
       <p9_2_3>1</p9_2_3>
       <p9_2_2>1</p9_2_2>
       <p9_2_4>1</p9_2_4>
       <p10_1_1>1</p10_1_1>
       <p10_1_2>1</p10_1_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_1_3>1</p10_1_3>
       <p10_1_4>1</p10_1_4>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p10_6>1</p10_6>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p10_1_5>1</p10_1_5>
       <p10_1_6>1</p10_1_6>
       <p10_1_7>1</p10_1_7>
       <p10_1_8>1</p10_1_8>
       <p10_1_9>1</p10_1_9>
       <p10_1_10>1</p10_1_10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>1</p12>
       <p13_1_subfield_>2</p13_1_subfield_>
       <p13_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p13_1_subfield_3>
       <p13_1_subfield_2>Kowalski</p13_1_subfield_2>
       <p13_1_subfield_1>Jan</p13_1_subfield_1>
       <p13_2_subfield_0>Poznań</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>Strzelecka</p13_2_subfield_1>
       <p13_2_subfield_2>1</p13_2_subfield_2>
       <p13_2_subfield_3>1</p13_2_subfield_3>
       <p13_2_subfield_4>61-155</p13_2_subfield_4>
       <p13_2_subfield_5>Poznań</p13_2_subfield_5>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>1</p13_5>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p14_1>PL</p14_1>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_1_1>1</p16_1_1>
       <p16_1_2>1</p16_1_2>
       <p16_1_3>1</p16_1_3>
       <p16_1_4>1</p16_1_4>
       <p16_1_5>1</p16_1_5>
       <p16_1_6>1</p16_1_6>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p17_>1</p17_>
       <p0_3>30-10-2014</p0_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>