Pola formularza

Formularz: ZZB-pZG Zawiadomienie o zakończeniu budowy powiat Zielona GóraPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449168</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>[nazwisko]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>[imię]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[ulica]</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>[nr domu]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_6>[Telefon]</p0_6>
       <p0_7>[pole wielowierszowe]</p0_7>
       <p0_8>[miejscowość]</p0_8>
       <p0_9>[Pole tekstowe]</p0_9>
       <p0_10>[data]</p0_10>
       <p0_11>[Pole tekstowe]</p0_11>
       <p0_12>[data]</p0_12>
       <p1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1>
       <p1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8>
       <p1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2>
       <p1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9>
       <p1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3>
       <p1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_10>
       <p1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4>
       <p1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_12>
       <p1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6>
       <p1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_13>
       <p1_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_2>
       <p1_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_3>
       <p1_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_4>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p2_2_>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p2_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZB-pZG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449168</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_3_subfield_>2</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>Kowalski</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>Jan</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_subfield_0>Poznań</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Strzelecka</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>1</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>1</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_6>500600400</p0_6>
       <p0_7>to jest pole wielowierszowe</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>test pola tekstowego</p0_9>
       <p0_10>30-10-1990</p0_10>
       <p0_11>test pola tekstowego</p0_11>
       <p0_12>30-10-1990</p0_12>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p1_7_2>10</p1_7_2>
       <p1_7_3>10</p1_7_3>
       <p1_7_4>10</p1_7_4>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3_>1</p2_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>