Pola formularza

Formularz: ZZB-Wa Zawiadomienie o zakończeniu budowy WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449227</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Data wypełnienia]</p1_1>
       <p1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>[imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_1_subfield_0>
       <p1_3_1_subfield_1>[ulica]</p1_3_1_subfield_1>
       <p1_3_1_subfield_2>[nr domu]</p1_3_1_subfield_2>
       <p1_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_1_subfield_3>
       <p1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_2_subfield_0>
       <p1_3_2_subfield_1>[poczta]</p1_3_2_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_6>[pole wielowierszowe]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_9>[Pole tekstowe]</p1_9>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZB-Wa</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449227</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-2014</p1_1>
       <p1_2_subfield_>2</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>Jan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3_1_subfield_0>Poznań</p1_3_1_subfield_0>
       <p1_3_1_subfield_1>Strzelecka</p1_3_1_subfield_1>
       <p1_3_1_subfield_2>1</p1_3_1_subfield_2>
       <p1_3_1_subfield_3>1</p1_3_1_subfield_3>
       <p1_3_2_subfield_0>61-155</p1_3_2_subfield_0>
       <p1_3_2_subfield_1>Poznań</p1_3_2_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_6>to jest pole wielowierszowe</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_9>test pola tekstowego</p1_9>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>