Pola formularza

Formularz: ZZB-Wr Zawiadomienie o zakończeniu budowy WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449266</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <pA_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>[nazwisko]</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>[imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[MiejscowoscKor]</pA_2>
       <pA_3>[KodPocztowyKor]</pA_3>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <pA_4>[UlicaKor]</pA_4>
       <pA_5>[NrDomuKor]</pA_5>
       <pA_6>[NrLokaluKor]</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>[nazwisko]</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>[MiejscowoscKor]</pB_2>
       <pB_3>[KodPocztowyKor]</pB_3>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <pB_4>[UlicaKor]</pB_4>
       <pB_5>[NrDomuKor]</pB_5>
       <pB_6>[NrLokaluKor]</pB_6>
       <pC_1>[pole wielowierszowe]</pC_1>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_5_>
       <pC_2>[miejscowość]</pC_2>
       <pC_3>[Pole tekstowe]</pC_3>
       <pC_4>[Pole tekstowe]</pC_4>
       <pC_5>[Pole tekstowe]</pC_5>
       <pC_6>[Pole tekstowe]</pC_6>
       <pC_7>[Pole tekstowe]</pC_7>
       <pC_8>[Pole tekstowe]</pC_8>
       <pD_1_1>[Pole tekstowe]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[data]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole tekstowe]</pD_1_3>
       <pD_2_1>[Pole tekstowe]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[data]</pD_2_2>
       <pD_2_3>[Pole tekstowe]</pD_2_3>
       <pD_3_1>[Pole tekstowe]</pD_3_1>
       <pD_3_2>[data]</pD_3_2>
       <pD_3_3>[Pole tekstowe]</pD_3_3>
       <pE_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1>
       <pE_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2_1>
       <pE_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2_2>
       <pE_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_3>
       <pE_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_4>
       <pE_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5>
       <pE_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_1>
       <pE_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_2>
       <pE_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_3>
       <pE_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_4>
       <pE_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_5>
       <pE_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_6>
       <pE_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_7>
       <pE_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_7>
       <pE_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_8>
       <pE_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9_1>
       <pE_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9_2>
       <pE_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9_3>
       <pE_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9_4>
       <pE_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_10>
       <pE_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_11>
       <pE_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZB-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449266</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <pA_1_subfield_>2</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>Kowalski</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>Jan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>Poznań</pA_2>
       <pA_3>61-155</pA_3>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <pA_4>Półwiejska</pA_4>
       <pA_5>1</pA_5>
       <pA_6>1</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>Kowalski</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>Poznań</pB_2>
       <pB_3>61-155</pB_3>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <pB_4>Półwiejska</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>1</pB_6>
       <pC_1>to jest pole wielowierszowe</pC_1>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <pC_2>Poznań</pC_2>
       <pC_3>test pola tekstowego</pC_3>
       <pC_4>test pola tekstowego</pC_4>
       <pC_5>test pola tekstowego</pC_5>
       <pC_6>test pola tekstowego</pC_6>
       <pC_7>test pola tekstowego</pC_7>
       <pC_8>test pola tekstowego</pC_8>
       <pD_1_1>test pola tekstowego</pD_1_1>
       <pD_1_2>30-10-1990</pD_1_2>
       <pD_1_3>test pola tekstowego</pD_1_3>
       <pD_2_1>test pola tekstowego</pD_2_1>
       <pD_2_2>30-10-1990</pD_2_2>
       <pD_2_3>test pola tekstowego</pD_2_3>
       <pD_3_1>test pola tekstowego</pD_3_1>
       <pD_3_2>30-10-1990</pD_3_2>
       <pD_3_3>test pola tekstowego</pD_3_3>
       <pE_1>10</pE_1>
       <pE_2_1>10</pE_2_1>
       <pE_2_2>10</pE_2_2>
       <pE_3>10</pE_3>
       <pE_4>10</pE_4>
       <pE_5>10</pE_5>
       <pE_6_1>10</pE_6_1>
       <pE_6_2>10</pE_6_2>
       <pE_6_3>10</pE_6_3>
       <pE_6_4>10</pE_6_4>
       <pE_6_5>10</pE_6_5>
       <pE_6_6>10</pE_6_6>
       <pE_6_7>10</pE_6_7>
       <pE_7>10</pE_7>
       <pE_8>10</pE_8>
       <pE_9_1>10</pE_9_1>
       <pE_9_2>10</pE_9_2>
       <pE_9_3>10</pE_9_3>
       <pE_9_4>10</pE_9_4>
       <pE_10>10</pE_10>
       <pE_11>10</pE_11>
       <pE_12>10</pE_12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>