Pola formularza

Formularz: ZZB-Kat Zawiadomienie o zakończeniu budowy KatowicePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449418</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p14_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p19_>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p24_1_>[Wartość wyboru w polu p24_1. Dostępne wartości: 1 ]</p24_1_>
       <p24_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1_2>
       <p24_5_>[Wartość wyboru w polu p24_5. Dostępne wartości: 1 ]</p24_5_>
       <p24_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_2>
       <p24_2_>[Wartość wyboru w polu p24_2. Dostępne wartości: 1 ]</p24_2_>
       <p24_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_2>
       <p24_6_>[Wartość wyboru w polu p24_6. Dostępne wartości: 1 ]</p24_6_>
       <p24_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_2>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p24_3_>[Wartość wyboru w polu p24_3. Dostępne wartości: 1 ]</p24_3_>
       <p24_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_2>
       <p24_7_>[Wartość wyboru w polu p24_7. Dostępne wartości: 1 ]</p24_7_>
       <p24_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_2>
       <p24_4_>[Wartość wyboru w polu p24_4. Dostępne wartości: 1 ]</p24_4_>
       <p24_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_2>
       <p24_8_>[Wartość wyboru w polu p24_8. Dostępne wartości: 1 ]</p24_8_>
       <p24_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_2>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZB-Kat</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449418</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5>500600400</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p24_1_>1</p24_1_>
       <p24_1_2>10</p24_1_2>
       <p24_5_>1</p24_5_>
       <p24_5_2>10</p24_5_2>
       <p24_2_>1</p24_2_>
       <p24_2_2>10</p24_2_2>
       <p24_6_>1</p24_6_>
       <p24_6_2>10</p24_6_2>
       <p23>10</p23>
       <p25>10</p25>
       <p24_3_>1</p24_3_>
       <p24_3_2>10</p24_3_2>
       <p24_7_>1</p24_7_>
       <p24_7_2>10</p24_7_2>
       <p24_4_>1</p24_4_>
       <p24_4_2>10</p24_4_2>
       <p24_8_>1</p24_8_>
       <p24_8_2>10</p24_8_2>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>