Pola formularza

Formularz: ZUS-ZDP Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449715</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[rok]</p2>
       <pA_1_subfield_1>[nazwisko]</pA_1_subfield_1>
       <pA_1_subfield_0>[imię]</pA_1_subfield_0>
       <pA_2>[PESEL]</pA_2>
       <pA_3_subfield_0>[miejscowość]</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>[ulica]</pA_3_subfield_1>
       <pA_3_subfield_2>[nr domu]</pA_3_subfield_2>
       <pA_3_subfield_3>[nr lokalu]</pA_3_subfield_3>
       <pA_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_3_subfield_4>
       <pA_3_subfield_5>[poczta]</pA_3_subfield_5>
       <pA_4_>[Wartość wyboru w polu pA_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_4_>
       <pA_5_2>[Pole kwoty]</pA_5_2>
       <pA_5_1_>[Wartość wyboru w polu pA_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_5_1_>
       <pA_6_>[Wartość wyboru w polu pA_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_6_>
       <pA_7_>[Wartość wyboru w polu pA_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_7_>
       <pB_1_subfield_1>[nazwisko]</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>[PESEL]</pB_2>
       <pB_3_>[Wartość wyboru w polu pB_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB_3_>
       <pB_4_1>[Pole tekstowe]</pB_4_1>
       <pB_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_4_2>
       <pB_5_2>[Pole kwoty]</pB_5_2>
       <pB_5_1_>[Wartość wyboru w polu pB_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB_5_1_>
       <pC_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pC_1>
       <pC_2>[Pole kwoty]</pC_2>
       <pD_1_subfield_1>[nazwisko]</pD_1_subfield_1>
       <pD_1_subfield_0>[imię]</pD_1_subfield_0>
       <pD_2>[PESEL]</pD_2>
       <pD_3>[Pole kwoty]</pD_3>
       <pE_1_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_1_1_subfield_1>
       <pE_1_1_subfield_0>[imię]</pE_1_1_subfield_0>
       <pE_1_2>[Pole tekstowe]</pE_1_2>
       <pE_1_3>[PESEL]</pE_1_3>
       <pE_1_5>[Pole kwoty]</pE_1_5>
       <pE_1_4_>[Wartość wyboru w polu pE_1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pE_1_4_>
       <pE_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_2_1_subfield_1>
       <pE_2_1_subfield_0>[imię]</pE_2_1_subfield_0>
       <pE_2_2>[Pole tekstowe]</pE_2_2>
       <pE_2_3>[PESEL]</pE_2_3>
       <pE_2_5>[Pole kwoty]</pE_2_5>
       <pE_2_4_>[Wartość wyboru w polu pE_2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pE_2_4_>
       <pE_3_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_3_1_subfield_1>
       <pE_3_1_subfield_0>[imię]</pE_3_1_subfield_0>
       <pE_3_2>[Pole tekstowe]</pE_3_2>
       <pE_3_3>[PESEL]</pE_3_3>
       <pE_3_5>[Pole kwoty]</pE_3_5>
       <pE_3_4_>[Wartość wyboru w polu pE_3_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pE_3_4_>
       <pE_4_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_4_1_subfield_1>
       <pE_4_1_subfield_0>[imię]</pE_4_1_subfield_0>
       <pE_4_2>[Pole tekstowe]</pE_4_2>
       <pE_4_3>[PESEL]</pE_4_3>
       <pE_4_5>[Pole kwoty]</pE_4_5>
       <pE_4_4_>[Wartość wyboru w polu pE_4_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pE_4_4_>
       <pE_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_5_1_subfield_1>
       <pE_5_1_subfield_0>[imię]</pE_5_1_subfield_0>
       <pE_5_2>[Pole tekstowe]</pE_5_2>
       <pE_5_3>[PESEL]</pE_5_3>
       <pE_5_5>[Pole kwoty]</pE_5_5>
       <pE_5_4_>[Wartość wyboru w polu pE_5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pE_5_4_>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p6>[Telefon]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ZDP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449715</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>2012</p2>
       <pA_1_subfield_1>Kowalski</pA_1_subfield_1>
       <pA_1_subfield_0>Jan</pA_1_subfield_0>
       <pA_2>23050608219</pA_2>
       <pA_3_subfield_0>Poznań</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>Strzelecka</pA_3_subfield_1>
       <pA_3_subfield_2>1</pA_3_subfield_2>
       <pA_3_subfield_3>1</pA_3_subfield_3>
       <pA_3_subfield_4>61-155</pA_3_subfield_4>
       <pA_3_subfield_5>Poznań</pA_3_subfield_5>
       <pA_4_>1</pA_4_>
       <pA_5_2>10</pA_5_2>
       <pA_5_1_>1</pA_5_1_>
       <pA_6_>1</pA_6_>
       <pA_7_>1</pA_7_>
       <pB_1_subfield_1>Kowalski</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>23050608219</pB_2>
       <pB_3_>1</pB_3_>
       <pB_4_1>test pola tekstowego</pB_4_1>
       <pB_4_2>10</pB_4_2>
       <pB_5_2>10</pB_5_2>
       <pB_5_1_>1</pB_5_1_>
       <pC_1>1</pC_1>
       <pC_2>1</pC_2>
       <pD_1_subfield_1>Kowalski</pD_1_subfield_1>
       <pD_1_subfield_0>Jan</pD_1_subfield_0>
       <pD_2>23050608219</pD_2>
       <pD_3>10</pD_3>
       <pE_1_1_subfield_1>Kowalski</pE_1_1_subfield_1>
       <pE_1_1_subfield_0>Jan</pE_1_1_subfield_0>
       <pE_1_2>test pola tekstowego</pE_1_2>
       <pE_1_3>23050608219</pE_1_3>
       <pE_1_5>10</pE_1_5>
       <pE_1_4_>1</pE_1_4_>
       <pE_2_1_subfield_1>Kowalski</pE_2_1_subfield_1>
       <pE_2_1_subfield_0>Jan</pE_2_1_subfield_0>
       <pE_2_2>test pola tekstowego</pE_2_2>
       <pE_2_3>23050608219</pE_2_3>
       <pE_2_5>10</pE_2_5>
       <pE_2_4_>1</pE_2_4_>
       <pE_3_1_subfield_1>Kowalski</pE_3_1_subfield_1>
       <pE_3_1_subfield_0>Jan</pE_3_1_subfield_0>
       <pE_3_2>test pola tekstowego</pE_3_2>
       <pE_3_3>23050608219</pE_3_3>
       <pE_3_5>10</pE_3_5>
       <pE_3_4_>1</pE_3_4_>
       <pE_4_1_subfield_1>Kowalski</pE_4_1_subfield_1>
       <pE_4_1_subfield_0>Jan</pE_4_1_subfield_0>
       <pE_4_2>test pola tekstowego</pE_4_2>
       <pE_4_3>23050608219</pE_4_3>
       <pE_4_5>10</pE_4_5>
       <pE_4_4_>1</pE_4_4_>
       <pE_5_1_subfield_1>Kowalski</pE_5_1_subfield_1>
       <pE_5_1_subfield_0>Jan</pE_5_1_subfield_0>
       <pE_5_2>test pola tekstowego</pE_5_2>
       <pE_5_3>23050608219</pE_5_3>
       <pE_5_5>10</pE_5_5>
       <pE_5_4_>1</pE_5_4_>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p6>500600400</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>