Pola formularza

Formularz: OKBZR(BO)-Wa Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót Warszawa bez odstępstw od projektuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449758</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pBZ1>[Data wypełnienia]</pBZ1>
       <pBZ2_subfield_0>[imię]</pBZ2_subfield_0>
       <pBZ2_subfield_1>[nazwisko]</pBZ2_subfield_1>
       <pBZ3_subfield_0>[miejscowość]</pBZ3_subfield_0>
       <pBZ3_subfield_1>[ulica]</pBZ3_subfield_1>
       <pBZ3_subfield_2>[nr domu]</pBZ3_subfield_2>
       <pBZ3_subfield_3>[nr lokalu]</pBZ3_subfield_3>
       <pBZ4_subfield_0>[kod pocztowy]</pBZ4_subfield_0>
       <pBZ4_subfield_1>[poczta]</pBZ4_subfield_1>
       <pBZ5_subfield_0>[imię]</pBZ5_subfield_0>
       <pBZ5_subfield_1>[nazwisko]</pBZ5_subfield_1>
       <pBZ6>[Pole tekstowe]</pBZ6>
       <pBZ7>[Pole tekstowe]</pBZ7>
       <pBZ10>[pole wielowierszowe]</pBZ10>
       <pBZ15>[Pole tekstowe]</pBZ15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OKBZR(BO)-Wa</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449758</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pBZ1>30-10-2014</pBZ1>
       <pBZ2_subfield_0>Jan</pBZ2_subfield_0>
       <pBZ2_subfield_1>Kowalski</pBZ2_subfield_1>
       <pBZ3_subfield_0>Poznań</pBZ3_subfield_0>
       <pBZ3_subfield_1>Strzelecka</pBZ3_subfield_1>
       <pBZ3_subfield_2>1</pBZ3_subfield_2>
       <pBZ3_subfield_3>1</pBZ3_subfield_3>
       <pBZ4_subfield_0>61-155</pBZ4_subfield_0>
       <pBZ4_subfield_1>Poznań</pBZ4_subfield_1>
       <pBZ5_subfield_0>Jan</pBZ5_subfield_0>
       <pBZ5_subfield_1>Kowalski</pBZ5_subfield_1>
       <pBZ6>test pola tekstowego</pBZ6>
       <pBZ7>test pola tekstowego</pBZ7>
       <pBZ10>to jest pole wielowierszowe</pBZ10>
       <pBZ15>test pola tekstowego</pBZ15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>