Pola formularza

Formularz: OKBZR-Kat Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy KatowicePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449889</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>[nazwisko]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>[imię]</p15_subfield_1>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p17_>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OKBZR-Kat</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2449889</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p5>500600400</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>Kowalski</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>Jan</p15_subfield_1>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>