Pola formularza

Formularz: GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24500828</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_6>[pkd1]</p1_6>
       <p2_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_4>
       <p2_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_2>
       <p2_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_3>
       <p2_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_2>
       <p2_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_3>
       <p2_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_4>
       <p2_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_5>
       <p2_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_6>
       <p2_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_7>
       <p2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_2>
       <p2_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_3>
       <p2_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_4>
       <p2_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_5>
       <p2_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_6>
       <p2_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_7>
       <p2_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_2>
       <p2_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_3>
       <p2_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_4>
       <p2_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_5>
       <p2_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_6>
       <p2_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_6_7>
       <p2_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_3>
       <p2_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_4>
       <p2_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_5>
       <p2_7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_6>
       <p2_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_7_7>
       <p2_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_2>
       <p2_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_3>
       <p2_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_4>
       <p2_8_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_5>
       <p2_8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_6>
       <p2_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_8_7>
       <p2_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_2>
       <p2_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_3>
       <p2_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_4>
       <p2_9_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_5>
       <p2_9_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_6>
       <p2_9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_9_7>
       <p2_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_2>
       <p2_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_3>
       <p2_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_4>
       <p2_10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_5>
       <p2_10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_6>
       <p2_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_10_7>
       <p2_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_11_2>
       <p2_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_11_3>
       <p2_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_2>
       <p2_12_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_3>
       <p2_12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_4>
       <p2_12_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_5>
       <p2_12_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_6>
       <p2_12_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_12_7>
       <p2_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_2>
       <p2_13_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_3>
       <p2_13_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_4>
       <p2_13_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_5>
       <p2_13_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_6>
       <p2_13_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_13_7>
       <p2_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_2>
       <p2_14_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_3>
       <p2_14_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_4>
       <p2_14_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_5>
       <p2_14_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_6>
       <p2_14_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_14_7>
       <p2_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_2>
       <p2_15_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_3>
       <p2_15_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_4>
       <p2_15_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_5>
       <p2_15_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_6>
       <p2_15_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_15_7>
       <p2_16_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_2>
       <p2_16_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_3>
       <p2_16_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_4>
       <p2_16_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_5>
       <p2_16_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_6>
       <p2_16_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_16_7>
       <p2_17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_2>
       <p2_17_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_3>
       <p2_17_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_4>
       <p2_17_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_5>
       <p2_17_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_6>
       <p2_17_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_17_7>
       <p2_18_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_2>
       <p2_18_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_3>
       <p2_18_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_4>
       <p2_18_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_5>
       <p2_18_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_6>
       <p2_18_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_18_7>
       <p2_19_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_2>
       <p2_19_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_3>
       <p2_19_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_4>
       <p2_19_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_5>
       <p2_19_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_6>
       <p2_19_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_19_7>
       <p2_20_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_2>
       <p2_20_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_3>
       <p2_20_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_4>
       <p2_20_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_5>
       <p2_20_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_6>
       <p2_20_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_20_7>
       <p2_21_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_2>
       <p2_21_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_3>
       <p2_21_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_4>
       <p2_21_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_5>
       <p2_21_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_6>
       <p2_21_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_21_7>
       <p2_22_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_2>
       <p2_22_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_3>
       <p2_22_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_4>
       <p2_22_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_5>
       <p2_22_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_6>
       <p2_22_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_22_7>
       <p2_23_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_2>
       <p2_23_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_3>
       <p2_23_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_4>
       <p2_23_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_5>
       <p2_23_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_6>
       <p2_23_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_23_7>
       <p2_24_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_2>
       <p2_24_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_3>
       <p2_24_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_4>
       <p2_24_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_5>
       <p2_24_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_6>
       <p2_24_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_24_7>
       <p2_25_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_2>
       <p2_25_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_3>
       <p2_25_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_4>
       <p2_25_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_5>
       <p2_25_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_6>
       <p2_25_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_25_7>
       <p2_26_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_2>
       <p2_26_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_3>
       <p2_26_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_4>
       <p2_26_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_5>
       <p2_26_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_6>
       <p2_26_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_26_7>
       <p2_27_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_2>
       <p2_27_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_3>
       <p2_27_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_4>
       <p2_27_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_5>
       <p2_27_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_6>
       <p2_27_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_27_7>
       <p2_28_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_2>
       <p2_28_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_3>
       <p2_28_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_4>
       <p2_28_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_5>
       <p2_28_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_6>
       <p2_28_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_28_7>
       <p2_29_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_2>
       <p2_29_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_3>
       <p2_29_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_4>
       <p2_29_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_5>
       <p2_29_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_6>
       <p2_29_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_29_7>
       <p2_30_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_2>
       <p2_30_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_3>
       <p2_30_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_4>
       <p2_30_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_5>
       <p2_30_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_6>
       <p2_30_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_30_7>
       <p2_31_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_2>
       <p2_31_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_3>
       <p2_31_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_4>
       <p2_31_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_5>
       <p2_31_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_6>
       <p2_31_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_31_7>
       <p2_32_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_2>
       <p2_32_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_3>
       <p2_32_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_4>
       <p2_32_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_5>
       <p2_32_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_6>
       <p2_32_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_32_7>
       <p2_33_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_2>
       <p2_33_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_3>
       <p2_33_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_4>
       <p2_33_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_5>
       <p2_33_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_6>
       <p2_33_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_33_7>
       <p2_34_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_2>
       <p2_34_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_3>
       <p2_34_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_4>
       <p2_34_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_5>
       <p2_34_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_6>
       <p2_34_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_34_7>
       <p2_35_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_35_2>
       <p2_35_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_35_3>
       <p2_36_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_36_2>
       <p2_36_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_36_3>
       <p2_36_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_36_4>
       <p2_37_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37_2>
       <p2_37_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37_3>
       <p2_37_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37_5>
       <p2_37_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37_6>
       <p2_37_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_37_7>
       <p2_38_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_38_2>
       <p2_38_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_38_3>
       <p2_39_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_2>
       <p2_39_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_3>
       <p2_39_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_4>
       <p2_39_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_5>
       <p2_39_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_6>
       <p2_39_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_39_7>
       <p2_40_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_40_2>
       <p2_40_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_40_3>
       <p2_41_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_41_2>
       <p2_41_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_41_3>
       <p2_42_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_42_2>
       <p2_42_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_42_3>
       <p2_43_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_43_2>
       <p2_43_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_43_3>
       <p2_44_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_44_2>
       <p2_44_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_44_3>
       <p2_45_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_45_2>
       <p2_45_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_45_3>
       <p2_46_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_46_2>
       <p2_46_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_46_3>
       <p2_47_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_47_2>
       <p2_47_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_47_3>
       <p2_48_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_48_2>
       <p2_48_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_48_3>
       <p2_49_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_49_2>
       <p2_49_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_49_3>
       <p2_50_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_50_2>
       <p2_50_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_50_3>
       <p2_51_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_51_2>
       <p2_51_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_51_3>
       <p2_52_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_2>
       <p2_52_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_3>
       <p2_52_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_4>
       <p2_52_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_5>
       <p2_52_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_6>
       <p2_52_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_52_7>
       <p2_53_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_2>
       <p2_53_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_3>
       <p2_53_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_4>
       <p2_53_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_5>
       <p2_53_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_6>
       <p2_53_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_53_7>
       <p2_54_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_54_2>
       <p2_54_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_54_3>
       <p2_55_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_55_2>
       <p2_55_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_55_3>
       <p2_56_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_56_2>
       <p2_56_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_56_3>
       <p2_57_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_57_2>
       <p2_57_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_57_3>
       <p2_58_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_58_2>
       <p2_58_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_58_3>
       <p2_59_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_59_2>
       <p2_59_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_59_3>
       <p2_60_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_60_2>
       <p2_60_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_60_3>
       <p2_61_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_61_2>
       <p2_61_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_61_3>
       <p2_62_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_62_2>
       <p2_62_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_62_3>
       <p2_63_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_63_2>
       <p2_63_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_63_3>
       <p2_64_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_64_2>
       <p2_64_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_64_3>
       <p2_65_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_65_2>
       <p2_65_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_65_3>
       <p2_66_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_66_2>
       <p2_66_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_66_3>
       <p2_67_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_67_2>
       <p2_67_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_67_3>
       <p2_68_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_68_2>
       <p2_68_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_68_3>
       <p2_69_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_69_2>
       <p2_69_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_69_3>
       <p2_70_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_70_2>
       <p2_70_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_70_3>
       <p2_71_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_71_2>
       <p2_71_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_71_3>
       <p2_72_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_72_2>
       <p2_72_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_72_3>
       <p2_73_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_73_2>
       <p2_73_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_73_3>
       <p2_74_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_74_2>
       <p2_74_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_74_3>
       <p2_75_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_75_2>
       <p2_75_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_75_3>
       <p2_76_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_76_2>
       <p2_76_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_76_3>
       <p2_77_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_77_2>
       <p2_77_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_77_3>
       <p2_78_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_78_2>
       <p2_78_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_78_3>
       <p2_79_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_79_2>
       <p2_79_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_79_3>
       <p2_80_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_80_2>
       <p2_80_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_80_3>
       <p2_81_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_81_2>
       <p2_81_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_81_3>
       <p2_82_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_82_2>
       <p2_82_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_82_3>
       <p2_83_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_83_2>
       <p2_83_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_83_3>
       <p3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2>
       <p3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3>
       <p3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p5_1>[Mail]</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>[imię]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[nazwisko]</p5_2_subfield_1>
       <p5_3>[Telefon]</p5_3>
       <p5_4>[miejscowość]</p5_4>
       <p5_5>[Data wypełnienia]</p5_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS G-05</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24500828</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_6>01.11.Z</p1_6>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_2_3>10</p2_2_3>
       <p2_2_4>10</p2_2_4>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_3_3>10</p2_3_3>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_4_3>10</p2_4_3>
       <p2_4_4>10</p2_4_4>
       <p2_4_5>10</p2_4_5>
       <p2_4_6>10</p2_4_6>
       <p2_4_7>10</p2_4_7>
       <p2_5_2>10</p2_5_2>
       <p2_5_3>10</p2_5_3>
       <p2_5_4>10</p2_5_4>
       <p2_5_5>10</p2_5_5>
       <p2_5_6>10</p2_5_6>
       <p2_5_7>10</p2_5_7>
       <p2_6_2>10</p2_6_2>
       <p2_6_3>10</p2_6_3>
       <p2_6_4>10</p2_6_4>
       <p2_6_5>10</p2_6_5>
       <p2_6_6>10</p2_6_6>
       <p2_6_7>10</p2_6_7>
       <p2_7_2>10</p2_7_2>
       <p2_7_3>10</p2_7_3>
       <p2_7_4>10</p2_7_4>
       <p2_7_5>10</p2_7_5>
       <p2_7_6>10</p2_7_6>
       <p2_7_7>10</p2_7_7>
       <p2_8_2>10</p2_8_2>
       <p2_8_3>10</p2_8_3>
       <p2_8_4>10</p2_8_4>
       <p2_8_5>10</p2_8_5>
       <p2_8_6>10</p2_8_6>
       <p2_8_7>10</p2_8_7>
       <p2_9_2>10</p2_9_2>
       <p2_9_3>10</p2_9_3>
       <p2_9_4>10</p2_9_4>
       <p2_9_5>10</p2_9_5>
       <p2_9_6>10</p2_9_6>
       <p2_9_7>10</p2_9_7>
       <p2_10_2>10</p2_10_2>
       <p2_10_3>10</p2_10_3>
       <p2_10_4>10</p2_10_4>
       <p2_10_5>10</p2_10_5>
       <p2_10_6>10</p2_10_6>
       <p2_10_7>10</p2_10_7>
       <p2_11_2>10</p2_11_2>
       <p2_11_3>10</p2_11_3>
       <p2_12_2>10</p2_12_2>
       <p2_12_3>10</p2_12_3>
       <p2_12_4>10</p2_12_4>
       <p2_12_5>10</p2_12_5>
       <p2_12_6>10</p2_12_6>
       <p2_12_7>10</p2_12_7>
       <p2_13_2>10</p2_13_2>
       <p2_13_3>10</p2_13_3>
       <p2_13_4>10</p2_13_4>
       <p2_13_5>10</p2_13_5>
       <p2_13_6>10</p2_13_6>
       <p2_13_7>10</p2_13_7>
       <p2_14_2>10</p2_14_2>
       <p2_14_3>10</p2_14_3>
       <p2_14_4>10</p2_14_4>
       <p2_14_5>10</p2_14_5>
       <p2_14_6>10</p2_14_6>
       <p2_14_7>10</p2_14_7>
       <p2_15_2>10</p2_15_2>
       <p2_15_3>10</p2_15_3>
       <p2_15_4>10</p2_15_4>
       <p2_15_5>10</p2_15_5>
       <p2_15_6>10</p2_15_6>
       <p2_15_7>10</p2_15_7>
       <p2_16_2>10</p2_16_2>
       <p2_16_3>10</p2_16_3>
       <p2_16_4>10</p2_16_4>
       <p2_16_5>10</p2_16_5>
       <p2_16_6>10</p2_16_6>
       <p2_16_7>10</p2_16_7>
       <p2_17_2>10</p2_17_2>
       <p2_17_3>10</p2_17_3>
       <p2_17_4>10</p2_17_4>
       <p2_17_5>10</p2_17_5>
       <p2_17_6>10</p2_17_6>
       <p2_17_7>10</p2_17_7>
       <p2_18_2>10</p2_18_2>
       <p2_18_3>10</p2_18_3>
       <p2_18_4>10</p2_18_4>
       <p2_18_5>10</p2_18_5>
       <p2_18_6>10</p2_18_6>
       <p2_18_7>10</p2_18_7>
       <p2_19_2>10</p2_19_2>
       <p2_19_3>10</p2_19_3>
       <p2_19_4>10</p2_19_4>
       <p2_19_5>10</p2_19_5>
       <p2_19_6>10</p2_19_6>
       <p2_19_7>10</p2_19_7>
       <p2_20_2>10</p2_20_2>
       <p2_20_3>10</p2_20_3>
       <p2_20_4>10</p2_20_4>
       <p2_20_5>10</p2_20_5>
       <p2_20_6>10</p2_20_6>
       <p2_20_7>10</p2_20_7>
       <p2_21_2>10</p2_21_2>
       <p2_21_3>10</p2_21_3>
       <p2_21_4>10</p2_21_4>
       <p2_21_5>10</p2_21_5>
       <p2_21_6>10</p2_21_6>
       <p2_21_7>10</p2_21_7>
       <p2_22_2>10</p2_22_2>
       <p2_22_3>10</p2_22_3>
       <p2_22_4>10</p2_22_4>
       <p2_22_5>10</p2_22_5>
       <p2_22_6>10</p2_22_6>
       <p2_22_7>10</p2_22_7>
       <p2_23_2>10</p2_23_2>
       <p2_23_3>10</p2_23_3>
       <p2_23_4>10</p2_23_4>
       <p2_23_5>10</p2_23_5>
       <p2_23_6>10</p2_23_6>
       <p2_23_7>10</p2_23_7>
       <p2_24_2>10</p2_24_2>
       <p2_24_3>10</p2_24_3>
       <p2_24_4>10</p2_24_4>
       <p2_24_5>10</p2_24_5>
       <p2_24_6>10</p2_24_6>
       <p2_24_7>10</p2_24_7>
       <p2_25_2>10</p2_25_2>
       <p2_25_3>10</p2_25_3>
       <p2_25_4>10</p2_25_4>
       <p2_25_5>10</p2_25_5>
       <p2_25_6>10</p2_25_6>
       <p2_25_7>10</p2_25_7>
       <p2_26_2>10</p2_26_2>
       <p2_26_3>10</p2_26_3>
       <p2_26_4>10</p2_26_4>
       <p2_26_5>10</p2_26_5>
       <p2_26_6>10</p2_26_6>
       <p2_26_7>10</p2_26_7>
       <p2_27_2>10</p2_27_2>
       <p2_27_3>10</p2_27_3>
       <p2_27_4>10</p2_27_4>
       <p2_27_5>10</p2_27_5>
       <p2_27_6>10</p2_27_6>
       <p2_27_7>10</p2_27_7>
       <p2_28_2>10</p2_28_2>
       <p2_28_3>10</p2_28_3>
       <p2_28_4>10</p2_28_4>
       <p2_28_5>10</p2_28_5>
       <p2_28_6>10</p2_28_6>
       <p2_28_7>10</p2_28_7>
       <p2_29_2>10</p2_29_2>
       <p2_29_3>10</p2_29_3>
       <p2_29_4>10</p2_29_4>
       <p2_29_5>10</p2_29_5>
       <p2_29_6>10</p2_29_6>
       <p2_29_7>10</p2_29_7>
       <p2_30_2>10</p2_30_2>
       <p2_30_3>10</p2_30_3>
       <p2_30_4>10</p2_30_4>
       <p2_30_5>10</p2_30_5>
       <p2_30_6>10</p2_30_6>
       <p2_30_7>10</p2_30_7>
       <p2_31_2>10</p2_31_2>
       <p2_31_3>10</p2_31_3>
       <p2_31_4>10</p2_31_4>
       <p2_31_5>10</p2_31_5>
       <p2_31_6>10</p2_31_6>
       <p2_31_7>10</p2_31_7>
       <p2_32_2>10</p2_32_2>
       <p2_32_3>10</p2_32_3>
       <p2_32_4>10</p2_32_4>
       <p2_32_5>10</p2_32_5>
       <p2_32_6>10</p2_32_6>
       <p2_32_7>10</p2_32_7>
       <p2_33_2>10</p2_33_2>
       <p2_33_3>10</p2_33_3>
       <p2_33_4>10</p2_33_4>
       <p2_33_5>10</p2_33_5>
       <p2_33_6>10</p2_33_6>
       <p2_33_7>10</p2_33_7>
       <p2_34_2>10</p2_34_2>
       <p2_34_3>10</p2_34_3>
       <p2_34_4>10</p2_34_4>
       <p2_34_5>10</p2_34_5>
       <p2_34_6>10</p2_34_6>
       <p2_34_7>10</p2_34_7>
       <p2_35_2>10</p2_35_2>
       <p2_35_3>10</p2_35_3>
       <p2_36_2>10</p2_36_2>
       <p2_36_3>10</p2_36_3>
       <p2_36_4>10</p2_36_4>
       <p2_37_2>10</p2_37_2>
       <p2_37_3>10</p2_37_3>
       <p2_37_5>10</p2_37_5>
       <p2_37_6>10</p2_37_6>
       <p2_37_7>10</p2_37_7>
       <p2_38_2>10</p2_38_2>
       <p2_38_3>10</p2_38_3>
       <p2_39_2>10</p2_39_2>
       <p2_39_3>10</p2_39_3>
       <p2_39_4>10</p2_39_4>
       <p2_39_5>10</p2_39_5>
       <p2_39_6>10</p2_39_6>
       <p2_39_7>10</p2_39_7>
       <p2_40_2>10</p2_40_2>
       <p2_40_3>10</p2_40_3>
       <p2_41_2>10</p2_41_2>
       <p2_41_3>10</p2_41_3>
       <p2_42_2>10</p2_42_2>
       <p2_42_3>10</p2_42_3>
       <p2_43_2>10</p2_43_2>
       <p2_43_3>10</p2_43_3>
       <p2_44_2>10</p2_44_2>
       <p2_44_3>10</p2_44_3>
       <p2_45_2>10</p2_45_2>
       <p2_45_3>10</p2_45_3>
       <p2_46_2>10</p2_46_2>
       <p2_46_3>10</p2_46_3>
       <p2_47_2>10</p2_47_2>
       <p2_47_3>10</p2_47_3>
       <p2_48_2>10</p2_48_2>
       <p2_48_3>10</p2_48_3>
       <p2_49_2>10</p2_49_2>
       <p2_49_3>10</p2_49_3>
       <p2_50_2>10</p2_50_2>
       <p2_50_3>10</p2_50_3>
       <p2_51_2>10</p2_51_2>
       <p2_51_3>10</p2_51_3>
       <p2_52_2>10</p2_52_2>
       <p2_52_3>10</p2_52_3>
       <p2_52_4>10</p2_52_4>
       <p2_52_5>10</p2_52_5>
       <p2_52_6>10</p2_52_6>
       <p2_52_7>10</p2_52_7>
       <p2_53_2>10</p2_53_2>
       <p2_53_3>10</p2_53_3>
       <p2_53_4>10</p2_53_4>
       <p2_53_5>10</p2_53_5>
       <p2_53_6>10</p2_53_6>
       <p2_53_7>10</p2_53_7>
       <p2_54_2>10</p2_54_2>
       <p2_54_3>10</p2_54_3>
       <p2_55_2>10</p2_55_2>
       <p2_55_3>10</p2_55_3>
       <p2_56_2>10</p2_56_2>
       <p2_56_3>10</p2_56_3>
       <p2_57_2>10</p2_57_2>
       <p2_57_3>10</p2_57_3>
       <p2_58_2>10</p2_58_2>
       <p2_58_3>10</p2_58_3>
       <p2_59_2>10</p2_59_2>
       <p2_59_3>10</p2_59_3>
       <p2_60_2>10</p2_60_2>
       <p2_60_3>10</p2_60_3>
       <p2_61_2>10</p2_61_2>
       <p2_61_3>10</p2_61_3>
       <p2_62_2>10</p2_62_2>
       <p2_62_3>10</p2_62_3>
       <p2_63_2>10</p2_63_2>
       <p2_63_3>10</p2_63_3>
       <p2_64_2>10</p2_64_2>
       <p2_64_3>10</p2_64_3>
       <p2_65_2>10</p2_65_2>
       <p2_65_3>10</p2_65_3>
       <p2_66_2>10</p2_66_2>
       <p2_66_3>10</p2_66_3>
       <p2_67_2>10</p2_67_2>
       <p2_67_3>10</p2_67_3>
       <p2_68_2>10</p2_68_2>
       <p2_68_3>10</p2_68_3>
       <p2_69_2>10</p2_69_2>
       <p2_69_3>10</p2_69_3>
       <p2_70_2>10</p2_70_2>
       <p2_70_3>10</p2_70_3>
       <p2_71_2>10</p2_71_2>
       <p2_71_3>10</p2_71_3>
       <p2_72_2>10</p2_72_2>
       <p2_72_3>10</p2_72_3>
       <p2_73_2>10</p2_73_2>
       <p2_73_3>10</p2_73_3>
       <p2_74_2>10</p2_74_2>
       <p2_74_3>10</p2_74_3>
       <p2_75_2>10</p2_75_2>
       <p2_75_3>10</p2_75_3>
       <p2_76_2>10</p2_76_2>
       <p2_76_3>10</p2_76_3>
       <p2_77_2>10</p2_77_2>
       <p2_77_3>10</p2_77_3>
       <p2_78_2>10</p2_78_2>
       <p2_78_3>10</p2_78_3>
       <p2_79_2>10</p2_79_2>
       <p2_79_3>10</p2_79_3>
       <p2_80_2>10</p2_80_2>
       <p2_80_3>10</p2_80_3>
       <p2_81_2>10</p2_81_2>
       <p2_81_3>10</p2_81_3>
       <p2_82_2>10</p2_82_2>
       <p2_82_3>10</p2_82_3>
       <p2_83_2>10</p2_83_2>
       <p2_83_3>10</p2_83_3>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_1>test@test.pl</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>Jan</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Kowalski</p5_2_subfield_1>
       <p5_3>500600400</p5_3>
       <p5_4>Poznań</p5_4>
       <p5_5>30-10-2014</p5_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>