Pola formularza

Formularz: ZPPdGwW-JST Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450116</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[drugie imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[imieOjca]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8_1_subfield_0>[miejscowość]</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>[ulica]</p8_1_subfield_1>
       <p8_1_subfield_2>[nr domu]</p8_1_subfield_2>
       <p8_1_subfield_3>[nr lokalu]</p8_1_subfield_3>
       <p8_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_2_subfield_0>
       <p8_2_subfield_1>[poczta]</p8_2_subfield_1>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p100_>[Wartość wyboru w polu p100. Dostępne wartości: p100 0 9 4 8 5 45 82 1 ]</p100_>
       <p100_0_>[Wartość wyboru w polu p100_0. Dostępne wartości: 0 9 4 8 5 45 82 1 ]</p100_0_>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[drugie imię]</p9_subfield_1>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[imieOjca]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p14_1_subfield_0>[miejscowość]</p14_1_subfield_0>
       <p14_1_subfield_1>[ulica]</p14_1_subfield_1>
       <p14_1_subfield_2>[nr domu]</p14_1_subfield_2>
       <p14_1_subfield_3>[nr lokalu]</p14_1_subfield_3>
       <p14_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p14_2_subfield_0>
       <p14_2_subfield_1>[poczta]</p14_2_subfield_1>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_2>[PESEL]</p16_2>
       <p16_2_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16_2_4>
       <p16_2_0>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p16_2_0>
       <p16_3_subfield_0>[miejscowość]</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>[ulica]</p16_3_subfield_1>
       <p16_3_subfield_2>[nr domu]</p16_3_subfield_2>
       <p16_3_subfield_3>[nr lokalu]</p16_3_subfield_3>
       <p16_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_4_subfield_0>
       <p16_4_subfield_1>[poczta]</p16_4_subfield_1>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPPdGwW-JST</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450116</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Stefan</p3_subfield_1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Stefan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8_1_subfield_0>Poznań</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>Strzelecka</p8_1_subfield_1>
       <p8_1_subfield_2>1</p8_1_subfield_2>
       <p8_1_subfield_3>1</p8_1_subfield_3>
       <p8_2_subfield_0>61-155</p8_2_subfield_0>
       <p8_2_subfield_1>Poznań</p8_2_subfield_1>
       <_>1</_>
       <p100_>1</p100_>
       <p100_0_>1</p100_0_>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Stefan</p9_subfield_1>
       <p10>10</p10>
       <p11>11</p11>
       <p12>12</p12>
       <p13>13</p13>
       <p14_1_subfield_0>Poznań</p14_1_subfield_0>
       <p14_1_subfield_1>Strzelecka</p14_1_subfield_1>
       <p14_1_subfield_2>1</p14_1_subfield_2>
       <p14_1_subfield_3>1</p14_1_subfield_3>
       <p14_2_subfield_0>61-155</p14_2_subfield_0>
       <p14_2_subfield_1>Poznań</p14_2_subfield_1>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_2>23050608219</p16_2>
       <p16_2_4>1</p16_2_4>
       <p16_2_0>NR-4321</p16_2_0>
       <p16_3_subfield_0>Poznań</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>Strzelecka</p16_3_subfield_1>
       <p16_3_subfield_2>1</p16_3_subfield_2>
       <p16_3_subfield_3>1</p16_3_subfield_3>
       <p16_4_subfield_0>61-155</p16_4_subfield_0>
       <p16_4_subfield_1>Poznań</p16_4_subfield_1>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>