Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWDT-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika KatowicePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450149</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[REGON]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[PESEL]</p5_subfield_1>
       <p6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_4>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_5>
       <p6_5_>[Wartość wyboru w polu p6_5. Dostępne wartości: 4 0 ]</p6_5_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p14_subfield_0>[miejscowość]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[ulica]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>[nr domu]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>[nr lokalu]</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_4>[kod pocztowy]</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_5>[poczta]</p14_subfield_5>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[miejscowość]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDT-Kat</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450149</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>773461194</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>23050608219</p5_subfield_1>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p7>10</p7>
       <p6_5>1</p6_5>
       <p6_5_>1</p6_5_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p14_subfield_0>Poznań</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Strzelecka</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>1</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>1</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_4>61-155</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_5>Poznań</p14_subfield_5>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>