Pola formularza

Formularz: WWWEGB-pK (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków powiat KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452755</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[gmina]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p8_>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p11_1>[miejscowość]</p11_1>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2>
       <p11_2>[miejscowość]</p11_2>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3>
       <p11_3>[miejscowość]</p11_3>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4>
       <p11_4>[miejscowość]</p11_4>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p15>[NIP]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWWEGB-pK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452755</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5>500600400</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>Poznań</p11_2>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>Poznań</p11_3>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>Poznań</p11_4>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p15>8875155741</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>