Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WWWEGB-L (ud) (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych kierowany do Wydziału Geodezji LublinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452867</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_1>[PESEL]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[NIP]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[REGON]</p4_subfield_3>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_3>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4>
       <p30>[Data wypełnienia]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWWEGB-L (ud)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2452867</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_1>23050608219</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>8875155741</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>773461194</p4_subfield_3>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p9_4>1</p9_4>
       <p30>30-10-2014</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>