Pola formularza

Formularz: WoWZT-Wr(m) Wniosek o wydanie zalegalizowanych tablic (wtórnika) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego/wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453168</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO0>[Data wypełnienia]</pO0>
       <pO1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO1_1_subfield_>
       <pO1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pO1_1_subfield_3>
       <pO1_1_subfield_2>[nazwisko]</pO1_1_subfield_2>
       <pO1_1_subfield_1>[imię]</pO1_1_subfield_1>
       <pO2_1_subfield_1>[nazwisko]</pO2_1_subfield_1>
       <pO2_1_subfield_0>[imię]</pO2_1_subfield_0>
       <pO1_2_subfield_0>[miejscowość]</pO1_2_subfield_0>
       <pO1_2_subfield_1>[ulica]</pO1_2_subfield_1>
       <pO1_2_subfield_2>[nr domu]</pO1_2_subfield_2>
       <pO1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO1_2_subfield_3>
       <pO2_2_subfield_0>[miejscowość]</pO2_2_subfield_0>
       <pO2_2_subfield_1>[ulica]</pO2_2_subfield_1>
       <pO2_2_subfield_2>[nr domu]</pO2_2_subfield_2>
       <pO2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO2_2_subfield_3>
       <pO1_3>[KodPocztowy]</pO1_3>
       <pO2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO2_3_subfield_0>
       <pO2_3_subfield_1>[poczta]</pO2_3_subfield_1>
       <pO1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO1_4_subfield_>
       <pO1_4_subfield_2>[REGON]</pO1_4_subfield_2>
       <pO1_4_subfield_1>[PESEL]</pO1_4_subfield_1>
       <pO2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO2_4_subfield_>
       <pO2_4_subfield_2>[REGON]</pO2_4_subfield_2>
       <pO2_4_subfield_1>[PESEL]</pO2_4_subfield_1>
       <pO3_1_>[Wartość wyboru w polu pO3_1. Dostępne wartości: 1 ]</pO3_1_>
       <pO3_>[Wartość wyboru w polu pO3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO3_>
       <pO4>[Pole tekstowe]</pO4>
       <pO5>[Pole tekstowe]</pO5>
       <pO6>[Pole tekstowe]</pO6>
       <pO7>[Pole tekstowe]</pO7>
       <pO8>[Pole tekstowe]</pO8>
       <pO9_>[Wartość wyboru w polu pO9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pO9_>
       <pO10_>[Wartość wyboru w polu pO10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO10_>
       <pO11>[DONumer]</pO11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWZT-Wr(m)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453168</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO0>1</pO0>
       <pO1_1_subfield_>2</pO1_1_subfield_>
       <pO1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pO1_1_subfield_3>
       <pO1_1_subfield_2>Kowalski</pO1_1_subfield_2>
       <pO1_1_subfield_1>Jan</pO1_1_subfield_1>
       <pO2_1_subfield_1>Kowalski</pO2_1_subfield_1>
       <pO2_1_subfield_0>Jan</pO2_1_subfield_0>
       <pO1_2_subfield_0>Poznań</pO1_2_subfield_0>
       <pO1_2_subfield_1>Strzelecka</pO1_2_subfield_1>
       <pO1_2_subfield_2>1</pO1_2_subfield_2>
       <pO1_2_subfield_3>1</pO1_2_subfield_3>
       <pO2_2_subfield_0>Poznań</pO2_2_subfield_0>
       <pO2_2_subfield_1>Strzelecka</pO2_2_subfield_1>
       <pO2_2_subfield_2>1</pO2_2_subfield_2>
       <pO2_2_subfield_3>1</pO2_2_subfield_3>
       <pO1_3>1</pO1_3>
       <pO2_3_subfield_0>61-155</pO2_3_subfield_0>
       <pO2_3_subfield_1>Poznań</pO2_3_subfield_1>
       <pO1_4_subfield_>2</pO1_4_subfield_>
       <pO1_4_subfield_2>773461194</pO1_4_subfield_2>
       <pO1_4_subfield_1>23050608219</pO1_4_subfield_1>
       <pO2_4_subfield_>2</pO2_4_subfield_>
       <pO2_4_subfield_2>773461194</pO2_4_subfield_2>
       <pO2_4_subfield_1>23050608219</pO2_4_subfield_1>
       <pO3_1_>1</pO3_1_>
       <pO3_>1</pO3_>
       <pO4>1</pO4>
       <pO5>1</pO5>
       <pO6>1</pO6>
       <pO7>1</pO7>
       <pO8>1</pO8>
       <pO9_>1</pO9_>
       <pO10_>1</pO10_>
       <pO11>1</pO11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>