Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WWWEGB-pT (archiwalny) Wniosek o wykonanie wypisu, wyrysu, wyciągu z wykazu zmian gruntowych do celów notarialnych powiat ToruńPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453230</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWWEGB-pT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453230</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4>500600400</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p9_>1</p9_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>