Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WWWEGB-pKra (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu i kserokopii mapy ewidencyjnej z operatu ewidencji gruntów i budynków powiat KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453302</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[gmina]</p7>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p8_1>[miejscowość]</p8_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p8_2>[miejscowość]</p8_2>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p8_3>[miejscowość]</p8_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWWEGB-pKra</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453302</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p8_2>Poznań</p8_2>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p8_3>Poznań</p8_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>