Pola formularza

Formularz: WoWDR-pK Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453781</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_9_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_9_subfield_0>
       <p1_2_9_subfield_1>[ulica]</p1_2_9_subfield_1>
       <p1_2_9_subfield_2>[nr domu]</p1_2_9_subfield_2>
       <p1_2_9_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_9_subfield_3>
       <p2_2_4_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_4_subfield_0>
       <p2_2_4_subfield_1>[ulica]</p2_2_4_subfield_1>
       <p2_2_4_subfield_2>[nr domu]</p2_2_4_subfield_2>
       <p2_2_4_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_4_subfield_3>
       <p1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[poczta]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_8>[Gmina]</p1_2_8>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_8>[Gmina]</p2_2_8>
       <p1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[REGON]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>[PESEL]</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[REGON]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_1>[PESEL]</p2_3_subfield_1>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDR-pK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453781</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_9_subfield_0>Poznań</p1_2_9_subfield_0>
       <p1_2_9_subfield_1>Strzelecka</p1_2_9_subfield_1>
       <p1_2_9_subfield_2>1</p1_2_9_subfield_2>
       <p1_2_9_subfield_3>1</p1_2_9_subfield_3>
       <p2_2_4_subfield_0>Poznań</p2_2_4_subfield_0>
       <p2_2_4_subfield_1>Strzelecka</p2_2_4_subfield_1>
       <p2_2_4_subfield_2>1</p2_2_4_subfield_2>
       <p2_2_4_subfield_3>1</p2_2_4_subfield_3>
       <p1_2_subfield_0>61-155</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Poznań</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_8>Poznań</p1_2_8>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_8>Poznań</p2_2_8>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>773461194</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>23050608219</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>773461194</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_1>23050608219</p2_3_subfield_1>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>