Pola formularza

Formularz: D.W.1 BIS Deklaracja wartości celnej D.W.1 BISPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453859</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p11a_1>[Pole tekstowe]</p11a_1>
       <p11a_2>[Pole kwoty]</p11a_2>
       <p11a_3>[Pole kwoty]</p11a_3>
       <p11a_4>[Pole kwoty]</p11a_4>
       <p11b_1>[Pole tekstowe]</p11b_1>
       <p11b_2>[Pole kwoty]</p11b_2>
       <p11b_3>[Pole kwoty]</p11b_3>
       <p11b_4>[Pole kwoty]</p11b_4>
       <p11b_5>[Pole kwoty]</p11b_5>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p13a_1>[Pole tekstowe]</p13a_1>
       <p13a_2>[Pole kwoty]</p13a_2>
       <p13a_3>[Pole kwoty]</p13a_3>
       <p13a_4>[Pole kwoty]</p13a_4>
       <p13b_1>[Pole tekstowe]</p13b_1>
       <p13b_2>[Pole kwoty]</p13b_2>
       <p13b_3>[Pole kwoty]</p13b_3>
       <p13b_4>[Pole kwoty]</p13b_4>
       <p13c_1>[Pole tekstowe]</p13c_1>
       <p13c_2>[Pole kwoty]</p13c_2>
       <p13c_3>[Pole kwoty]</p13c_3>
       <p13c_4>[Pole kwoty]</p13c_4>
       <p14a_1>[Pole tekstowe]</p14a_1>
       <p14a_2>[Pole kwoty]</p14a_2>
       <p14a_3>[Pole kwoty]</p14a_3>
       <p14a_4>[Pole kwoty]</p14a_4>
       <p14b_1>[Pole tekstowe]</p14b_1>
       <p14b_2>[Pole kwoty]</p14b_2>
       <p14b_3>[Pole kwoty]</p14b_3>
       <p14b_4>[Pole kwoty]</p14b_4>
       <p14c_1>[Pole tekstowe]</p14c_1>
       <p14c_2>[Pole kwoty]</p14c_2>
       <p14c_3>[Pole kwoty]</p14c_3>
       <p14c_4>[Pole kwoty]</p14c_4>
       <p14d_1>[Pole tekstowe]</p14d_1>
       <p14d_2>[Pole kwoty]</p14d_2>
       <p14d_3>[Pole kwoty]</p14d_3>
       <p14d_4>[Pole kwoty]</p14d_4>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty]</p16_3>
       <p16_4>[Pole kwoty]</p16_4>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17a_1>[Pole tekstowe]</p17a_1>
       <p17a_2>[Pole kwoty]</p17a_2>
       <p17a_3>[Pole kwoty]</p17a_3>
       <p17a_4>[Pole kwoty]</p17a_4>
       <p17b_1>[Pole tekstowe]</p17b_1>
       <p17b_2>[Pole kwoty]</p17b_2>
       <p17b_3>[Pole kwoty]</p17b_3>
       <p17b_4>[Pole kwoty]</p17b_4>
       <p17c_1>[Pole tekstowe]</p17c_1>
       <p17c_2>[Pole kwoty]</p17c_2>
       <p17c_3>[Pole kwoty]</p17c_3>
       <p17c_4>[Pole kwoty]</p17c_4>
       <p18_1>[Pole tekstowe]</p18_1>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p20_1>[Pole tekstowe]</p20_1>
       <p20_2>[Pole kwoty]</p20_2>
       <p20_3>[Pole kwoty]</p20_3>
       <p20_4>[Pole kwoty]</p20_4>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[Pole kwoty]</p21_2>
       <p21_3>[Pole kwoty]</p21_3>
       <p21_4>[Pole kwoty]</p21_4>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p22_2>[Pole kwoty]</p22_2>
       <p22_3>[Pole kwoty]</p22_3>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p25_1_1>[Pole tekstowe]</p25_1_1>
       <p25_1_2>[Pole kwoty]</p25_1_2>
       <p25_1_3>[Pole kwoty]</p25_1_3>
       <p25_2_1>[Pole tekstowe]</p25_2_1>
       <p25_2_2>[Pole kwoty]</p25_2_2>
       <p25_2_3>[Pole kwoty]</p25_2_3>
       <p25_3_1>[Pole tekstowe]</p25_3_1>
       <p25_3_2>[Pole kwoty]</p25_3_2>
       <p25_3_3>[Pole kwoty]</p25_3_3>
       <p25_4_1>[Pole tekstowe]</p25_4_1>
       <p25_4_2>[Pole kwoty]</p25_4_2>
       <p25_4_3>[Pole kwoty]</p25_4_3>
       <p25_5_1>[Pole tekstowe]</p25_5_1>
       <p25_5_2>[Pole kwoty]</p25_5_2>
       <p25_5_3>[Pole kwoty]</p25_5_3>
       <p25_6_1>[Pole tekstowe]</p25_6_1>
       <p25_6_2>[Pole kwoty]</p25_6_2>
       <p25_6_3>[Pole kwoty]</p25_6_3>
       <p25_7_1>[Pole tekstowe]</p25_7_1>
       <p25_7_2>[Pole kwoty]</p25_7_2>
       <p25_7_3>[Pole kwoty]</p25_7_3>
       <p25_8_1>[Pole tekstowe]</p25_8_1>
       <p25_8_2>[Pole kwoty]</p25_8_2>
       <p25_8_3>[Pole kwoty]</p25_8_3>
       <p25_9_1>[Pole tekstowe]</p25_9_1>
       <p25_9_2>[Pole kwoty]</p25_9_2>
       <p25_9_3>[Pole kwoty]</p25_9_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D.W.1 BIS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2453859</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p11a_1>1</p11a_1>
       <p11a_2>1</p11a_2>
       <p11a_3>1</p11a_3>
       <p11a_4>1</p11a_4>
       <p11b_1>1</p11b_1>
       <p11b_2>10</p11b_2>
       <p11b_3>1</p11b_3>
       <p11b_4>1</p11b_4>
       <p11b_5>1</p11b_5>
       <p12_1>2</p12_1>
       <p13a_1>test pola tekstowego</p13a_1>
       <p13a_2>1</p13a_2>
       <p13a_3>1</p13a_3>
       <p13a_4>1</p13a_4>
       <p13b_1>test pola tekstowego</p13b_1>
       <p13b_2>1</p13b_2>
       <p13b_3>1</p13b_3>
       <p13b_4>1</p13b_4>
       <p13c_1>test pola tekstowego</p13c_1>
       <p13c_2>1</p13c_2>
       <p13c_3>1</p13c_3>
       <p13c_4>1</p13c_4>
       <p14a_1>test pola tekstowego</p14a_1>
       <p14a_2>1</p14a_2>
       <p14a_3>1</p14a_3>
       <p14a_4>1</p14a_4>
       <p14b_1>test pola tekstowego</p14b_1>
       <p14b_2>1</p14b_2>
       <p14b_3>1</p14b_3>
       <p14b_4>1</p14b_4>
       <p14c_1>test pola tekstowego</p14c_1>
       <p14c_2>1</p14c_2>
       <p14c_3>1</p14c_3>
       <p14c_4>1</p14c_4>
       <p14d_1>test pola tekstowego</p14d_1>
       <p14d_2>1</p14d_2>
       <p14d_3>1</p14d_3>
       <p14d_4>1</p14d_4>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p15_4>1</p15_4>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p16_4>1</p16_4>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17a_1>test pola tekstowego</p17a_1>
       <p17a_2>1</p17a_2>
       <p17a_3>1</p17a_3>
       <p17a_4>1</p17a_4>
       <p17b_1>test pola tekstowego</p17b_1>
       <p17b_2>1</p17b_2>
       <p17b_3>1</p17b_3>
       <p17b_4>1</p17b_4>
       <p17c_1>test pola tekstowego</p17c_1>
       <p17c_2>1</p17c_2>
       <p17c_3>1</p17c_3>
       <p17c_4>1</p17c_4>
       <p18_1>test pola tekstowego</p18_1>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p20_1>test pola tekstowego</p20_1>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p20_3>1</p20_3>
       <p20_4>1</p20_4>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p21_4>1</p21_4>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p22_3>1</p22_3>
       <p22_4>1</p22_4>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p25_1_1>test pola tekstowego</p25_1_1>
       <p25_1_2>10</p25_1_2>
       <p25_1_3>10</p25_1_3>
       <p25_2_1>test pola tekstowego</p25_2_1>
       <p25_2_2>10</p25_2_2>
       <p25_2_3>10</p25_2_3>
       <p25_3_1>test pola tekstowego</p25_3_1>
       <p25_3_2>10</p25_3_2>
       <p25_3_3>10</p25_3_3>
       <p25_4_1>test pola tekstowego</p25_4_1>
       <p25_4_2>10</p25_4_2>
       <p25_4_3>10</p25_4_3>
       <p25_5_1>test pola tekstowego</p25_5_1>
       <p25_5_2>10</p25_5_2>
       <p25_5_3>10</p25_5_3>
       <p25_6_1>test pola tekstowego</p25_6_1>
       <p25_6_2>10</p25_6_2>
       <p25_6_3>10</p25_6_3>
       <p25_7_1>test pola tekstowego</p25_7_1>
       <p25_7_2>10</p25_7_2>
       <p25_7_3>10</p25_7_3>
       <p25_8_1>test pola tekstowego</p25_8_1>
       <p25_8_2>10</p25_8_2>
       <p25_8_3>10</p25_8_3>
       <p25_9_1>test pola tekstowego</p25_9_1>
       <p25_9_2>10</p25_9_2>
       <p25_9_3>10</p25_9_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>