Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoRWP-Wa (archiwalny) Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2454074</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>[nazwisko]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>[imię]</p0_3_subfield_1>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[ulica]</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>[nr domu]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_0>[PESEL]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[NIP]</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_2>[REGON]</p0_6_subfield_2>
       <p0_8>[miejscowość]</p0_8>
       <p0_9>[Pole tekstowe]</p0_9>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_10_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWP-Wa</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2454074</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_3_subfield_>2</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>Kowalski</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>Jan</p0_3_subfield_1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_4_subfield_0>Poznań</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Strzelecka</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>1</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>1</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_6_subfield_>2</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_0>23050608219</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>8875155741</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_2>773461194</p0_6_subfield_2>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>test pola tekstowego</p0_9>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3></p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p9>test pola tekstowego</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>