Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoRWP-K (archiwalny) Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456665</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p0_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_1_1_subfield_>
       <p0_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_1_1_subfield_3>
       <p0_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p0_1_1_subfield_2>
       <p0_1_1_subfield_1>[imię]</p0_1_1_subfield_1>
       <p0_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_2_1_subfield_>
       <p0_2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_2_1_subfield_3>
       <p0_2_1_subfield_2>[nazwisko]</p0_2_1_subfield_2>
       <p0_2_1_subfield_1>[imię]</p0_2_1_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_2_subfield_0>
       <p0_2_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_2_subfield_1>
       <p0_2_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_2_subfield_2>
       <p0_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_2_3_subfield_0>
       <p0_2_3_subfield_1>[poczta]</p0_2_3_subfield_1>
       <p0_1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_1_4_subfield_>
       <p0_1_4_subfield_2>[REGON]</p0_1_4_subfield_2>
       <p0_1_4_subfield_1>[PESEL]</p0_1_4_subfield_1>
       <p0_2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_2_4_subfield_>
       <p0_2_4_subfield_2>[REGON]</p0_2_4_subfield_2>
       <p0_2_4_subfield_1>[PESEL]</p0_2_4_subfield_1>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_3_>
       <p1_0>[Pole tekstowe]</p1_0>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_2>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[rok]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWP-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456665</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p0_1_1_subfield_>2</p0_1_1_subfield_>
       <p0_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_1_1_subfield_3>
       <p0_1_1_subfield_2>Kowalski</p0_1_1_subfield_2>
       <p0_1_1_subfield_1>Jan</p0_1_1_subfield_1>
       <p0_2_1_subfield_>2</p0_2_1_subfield_>
       <p0_2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_2_1_subfield_3>
       <p0_2_1_subfield_2>Kowalski</p0_2_1_subfield_2>
       <p0_2_1_subfield_1>Jan</p0_2_1_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_2_2_subfield_0>Poznań</p0_2_2_subfield_0>
       <p0_2_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_2_subfield_1>
       <p0_2_2_subfield_2>1</p0_2_2_subfield_2>
       <p0_2_2_subfield_3>1</p0_2_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2_3_subfield_0>61-155</p0_2_3_subfield_0>
       <p0_2_3_subfield_1>Poznań</p0_2_3_subfield_1>
       <p0_1_4_subfield_>2</p0_1_4_subfield_>
       <p0_1_4_subfield_2>773461194</p0_1_4_subfield_2>
       <p0_1_4_subfield_1>23050608219</p0_1_4_subfield_1>
       <p0_2_4_subfield_>2</p0_2_4_subfield_>
       <p0_2_4_subfield_2>773461194</p0_2_4_subfield_2>
       <p0_2_4_subfield_1>23050608219</p0_2_4_subfield_1>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p1_0>test pola tekstowego</p1_0>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>test pola tekstowego</p1_1_2>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5></p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>