Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoRWP-Ol (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu OlsztynPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456680</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Data wypełnienia]</p1_1>
       <p1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>[imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_6_subfield_>
       <p1_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_6_subfield_3>
       <p1_6_subfield_2>[nazwisko]</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_1>[imię]</p1_6_subfield_1>
       <p1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[REGON]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>[PESEL]</p1_3_subfield_1>
       <p1_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_7_subfield_>
       <p1_7_subfield_2>[REGON]</p1_7_subfield_2>
       <p1_7_subfield_1>[PESEL]</p1_7_subfield_1>
       <p1_4_subfield_0>[miejscowość]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[ulica]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[nr domu]</p1_4_subfield_2>
       <p1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p1_4_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>[poczta]</p1_5_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_10_subfield_0>[telefon]</p1_10_subfield_0>
       <p1_10_subfield_1>[e-mail]</p1_10_subfield_1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_1_>
       <p1_11>[Pole tekstowe]</p1_11>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3_1>[rok]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole tekstowe]</p2_3_2>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7_1>[Pole tekstowe]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[Pole tekstowe]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[Pole tekstowe]</p2_7_3>
       <p2_7_4>[Pole tekstowe]</p2_7_4>
       <p2_7_5>[Pole tekstowe]</p2_7_5>
       <p2_7_6>[Pole tekstowe]</p2_7_6>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_2_>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWP-Ol</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456680</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-2014</p1_1>
       <p1_2_subfield_>2</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>Jan</p1_2_subfield_1>
       <p1_6_subfield_>2</p1_6_subfield_>
       <p1_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_6_subfield_3>
       <p1_6_subfield_2>Kowalski</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_1>Jan</p1_6_subfield_1>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>773461194</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>23050608219</p1_3_subfield_1>
       <p1_7_subfield_>2</p1_7_subfield_>
       <p1_7_subfield_2>773461194</p1_7_subfield_2>
       <p1_7_subfield_1>23050608219</p1_7_subfield_1>
       <p1_4_subfield_0>Poznań</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Strzelecka</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>1</p1_4_subfield_2>
       <p1_4_subfield_3>1</p1_4_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_5_subfield_0>61-155</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>Poznań</p1_5_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_10_subfield_0>500600400</p1_10_subfield_0>
       <p1_10_subfield_1>test@test.pl</p1_10_subfield_1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p1_11>test pola tekstowego</p1_11>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3_1></p2_3_1>
       <p2_3_2>test pola tekstowego</p2_3_2>
       <p2_4>5</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7_1>test pola tekstowego</p2_7_1>
       <p2_7_2>test pola tekstowego</p2_7_2>
       <p2_7_3>test pola tekstowego</p2_7_3>
       <p2_7_4>test pola tekstowego</p2_7_4>
       <p2_7_5>test pola tekstowego</p2_7_5>
       <p2_7_6>test pola tekstowego</p2_7_6>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p3_1>30-10-1990</p3_1>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>