Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoRWP-Rz (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456690</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>[nazwisko]</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>[imię]</p0_1_subfield_1>
       <p0_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_6_subfield_3>
       <p0_6_subfield_2>[nazwisko]</p0_6_subfield_2>
       <p0_6_subfield_1>[imię]</p0_6_subfield_1>
       <p0_11>[Miejscowość wypełnienia]</p0_11>
       <p0_12>[Data wypełnienia]</p0_12>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_7_subfield_0>[miejscowość]</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>[ulica]</p0_7_subfield_1>
       <p0_7_subfield_2>[nr domu]</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_3>[nr lokalu]</p0_7_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_8_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>[poczta]</p0_8_subfield_1>
       <p0_13>[Pole tekstowe]</p0_13>
       <p0_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_4_subfield_>
       <p0_4_subfield_2>[REGON]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_1>[PESEL]</p0_4_subfield_1>
       <p0_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_9_subfield_>
       <p0_9_subfield_2>[REGON]</p0_9_subfield_2>
       <p0_9_subfield_1>[PESEL]</p0_9_subfield_1>
       <p0_14>[miejscowość]</p0_14>
       <p0_5>[Telefon]</p0_5>
       <p0_10>[Telefon]</p0_10>
       <p0_15_>[Wartość wyboru w polu p0_15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_15_>
       <p0_16>[Pole tekstowe]</p0_16>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWP-Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2456690</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_>2</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>Kowalski</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>Jan</p0_1_subfield_1>
       <p0_6_subfield_>2</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_6_subfield_3>
       <p0_6_subfield_2>Kowalski</p0_6_subfield_2>
       <p0_6_subfield_1>Jan</p0_6_subfield_1>
       <p0_11>Poznań</p0_11>
       <p0_12>30-10-2014</p0_12>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_7_subfield_0>Poznań</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>Strzelecka</p0_7_subfield_1>
       <p0_7_subfield_2>1</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_3>1</p0_7_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_8_subfield_0>61-155</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>Poznań</p0_8_subfield_1>
       <p0_13>test pola tekstowego</p0_13>
       <p0_4_subfield_>2</p0_4_subfield_>
       <p0_4_subfield_2>773461194</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_1>23050608219</p0_4_subfield_1>
       <p0_9_subfield_>2</p0_9_subfield_>
       <p0_9_subfield_2>773461194</p0_9_subfield_2>
       <p0_9_subfield_1>23050608219</p0_9_subfield_1>
       <p0_14>Poznań</p0_14>
       <p0_5>500600400</p0_5>
       <p0_10>500600400</p0_10>
       <p0_15_>1</p0_15_>
       <p0_16>test pola tekstowego</p0_16>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3></p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p10>test pola tekstowego</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>