Pola formularza

Formularz: ZUS-PFRON RD-FPW-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457326</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1_1>[data]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[Pole kwoty]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole tekstowe]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole tekstowe]</p4_1_5>
       <p4_2_1>[data]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole kwoty]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Pole tekstowe]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole tekstowe]</p4_2_5>
       <p4_3_1>[data]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole kwoty]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole tekstowe]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole tekstowe]</p4_3_5>
       <p4_4_1>[data]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole tekstowe]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Pole kwoty]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[Pole tekstowe]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Pole tekstowe]</p4_4_5>
       <p4_5_1>[data]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole tekstowe]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole kwoty]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole tekstowe]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Pole tekstowe]</p4_5_5>
       <p5_1>[pierwszeImiePrzedst]</p5_1>
       <p5_2>[nazwiskoPrzedst]</p5_2>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-PFRON RD-FPW-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457326</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1_1>30-10-1990</p4_1_1>
       <p4_1_2>test pola tekstowego</p4_1_2>
       <p4_1_3>10</p4_1_3>
       <p4_1_4>test pola tekstowego</p4_1_4>
       <p4_1_5>test pola tekstowego</p4_1_5>
       <p4_2_1>30-10-1990</p4_2_1>
       <p4_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2>
       <p4_2_3>10</p4_2_3>
       <p4_2_4>test pola tekstowego</p4_2_4>
       <p4_2_5>test pola tekstowego</p4_2_5>
       <p4_3_1>30-10-1990</p4_3_1>
       <p4_3_2>test pola tekstowego</p4_3_2>
       <p4_3_3>10</p4_3_3>
       <p4_3_4>test pola tekstowego</p4_3_4>
       <p4_3_5>test pola tekstowego</p4_3_5>
       <p4_4_1>30-10-1990</p4_4_1>
       <p4_4_2>test pola tekstowego</p4_4_2>
       <p4_4_3>10</p4_4_3>
       <p4_4_4>test pola tekstowego</p4_4_4>
       <p4_4_5>test pola tekstowego</p4_4_5>
       <p4_5_1>30-10-1990</p4_5_1>
       <p4_5_2>test pola tekstowego</p4_5_2>
       <p4_5_3>10</p4_5_3>
       <p4_5_4>test pola tekstowego</p4_5_4>
       <p4_5_5>test pola tekstowego</p4_5_5>
       <p5_1>Krzysztof</p5_1>
       <p5_2>Kowalczyk</p5_2>
       <p6>30-10-2014</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>