Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-16Z (10) (2012, 2013) (archiwalny) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457351</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[KodKrajuDzial]</p21>
       <p22>[WojewodztwoDzial]</p22>
       <p23>[PowiatDzial]</p23>
       <p24>[GminaDzial]</p24>
       <p25>[UlicaDzial]</p25>
       <p26>[NrDomuDzial]</p26>
       <p27>[NrLokaluDzial]</p27>
       <p28>[MiejscowoscDzial]</p28>
       <p29>[KodPocztowyDzial]</p29>
       <p30>[PocztaDzial]</p30>
       <p31>[REGON]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[miejscowość]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[miejscowość]</p36>
       <p37>[nazwisko]</p37>
       <p38>[pierwszeImie]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[dataUrodzenia]</p40>
       <p41>[nazwisko]</p41>
       <p42>[pierwszeImie]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[dataUrodzenia]</p44>
       <p45>[nazwisko]</p45>
       <p46>[pierwszeImie]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[dataUrodzenia]</p48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p49>[nazwisko]</p49>
       <p50>[pierwszeImie]</p50>
       <p51_subfield_0>[miejscowość]</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>[ulica]</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>[nr domu]</p51_subfield_2>
       <p51_subfield_3>[nr lokalu]</p51_subfield_3>
       <p51_subfield_4>[kod pocztowy]</p51_subfield_4>
       <p51_subfield_5>[poczta]</p51_subfield_5>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 ]</p52_>
       <p52>[nazwisko]</p52>
       <p53>[pierwszeImie]</p53>
       <p54_subfield_0>[miejscowość]</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>[ulica]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[nr domu]</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_3>[nr lokalu]</p54_subfield_3>
       <p54_subfield_4>[kod pocztowy]</p54_subfield_4>
       <p54_subfield_5>[poczta]</p54_subfield_5>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p55>[nazwisko]</p55>
       <p56>[pierwszeImie]</p56>
       <p57_subfield_0>[miejscowość]</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>[ulica]</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>[nr domu]</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>[nr lokalu]</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>[kod pocztowy]</p57_subfield_4>
       <p57_subfield_5>[poczta]</p57_subfield_5>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p58>[nazwisko]</p58>
       <p59>[pierwszeImie]</p59>
       <p60_subfield_0>[miejscowość]</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>[ulica]</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_2>[nr domu]</p60_subfield_2>
       <p60_subfield_3>[nr lokalu]</p60_subfield_3>
       <p60_subfield_4>[kod pocztowy]</p60_subfield_4>
       <p60_subfield_5>[poczta]</p60_subfield_5>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_>
       <p61>[nazwisko]</p61>
       <p62>[pierwszeImie]</p62>
       <p63_subfield_0>[miejscowość]</p63_subfield_0>
       <p63_subfield_1>[ulica]</p63_subfield_1>
       <p63_subfield_2>[nr domu]</p63_subfield_2>
       <p63_subfield_3>[nr lokalu]</p63_subfield_3>
       <p63_subfield_4>[kod pocztowy]</p63_subfield_4>
       <p63_subfield_5>[poczta]</p63_subfield_5>
       <p64>[nazwisko]</p64>
       <p65>[pierwszeImie]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p67>[data]</p67>
       <p68>[nazwisko]</p68>
       <p69>[pierwszeImie]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[nazwisko]</p72>
       <p73>[pierwszeImie]</p73>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[nazwisko]</p76>
       <p77>[pierwszeImie]</p77>
       <p78_1>[data]</p78_1>
       <p78_2>[data]</p78_2>
       <p79>[nazwisko]</p79>
       <p80>[pierwszeImie]</p80>
       <p81_1>[data]</p81_1>
       <p81_2>[data]</p81_2>
       <p82>[nazwisko]</p82>
       <p83>[pierwszeImie]</p83>
       <p84>[data]</p84>
       <p85>[nazwisko]</p85>
       <p86>[pierwszeImie]</p86>
       <p87>[data]</p87>
       <p88>[nazwisko]</p88>
       <p89>[pierwszeImie]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[nazwisko]</p91>
       <p92>[pierwszeImie]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94_>[Wartość wyboru w polu p94. Dostępne wartości: 1 2 ]</p94_>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole integer - wartość liczbowa]</p99>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Pole tekstowe]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105>[Pole integer - wartość liczbowa]</p105>
       <p106>[Pole tekstowe]</p106>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole integer - wartość liczbowa]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole integer - wartość liczbowa]</p111>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[Pole integer - wartość liczbowa]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p118_>[Wartość wyboru w polu p118. Dostępne wartości: 1 2 ]</p118_>
       <p119_>[Wartość wyboru w polu p119. Dostępne wartości: 1 2 ]</p119_>
       <p120_>[Wartość wyboru w polu p120. Dostępne wartości: 1 2 ]</p120_>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p122>[NIP]</p122>
       <p123>[nazwisko]</p123>
       <p124>[pierwszeImie]</p124>
       <p125>[dataUrodzenia]</p125>
       <p126_>[Wartość wyboru w polu p126. Dostępne wartości: 1 2 ]</p126_>
       <p127_>[Wartość wyboru w polu p127. Dostępne wartości: 1 2 ]</p127_>
       <p128>[Pole tekstowe]</p128>
       <p129_>[Wartość wyboru w polu p129. Dostępne wartości: 1 2 ]</p129_>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p131_>[Wartość wyboru w polu p131. Dostępne wartości: 1 2 ]</p131_>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_>
       <p133_>[Wartość wyboru w polu p133. Dostępne wartości: 1 2 ]</p133_>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135_1_>[Wartość wyboru w polu p135_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_1_>
       <p135_2_>[Wartość wyboru w polu p135_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_2_>
       <p136_1_>[Wartość wyboru w polu p136_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p136_1_>
       <p136_2>[data]</p136_2>
       <p136_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136_4_1>
       <p136_4_2>[Pole tekstowe]</p136_4_2>
       <p136_3_>[Wartość wyboru w polu p136_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p136_3_>
       <p138_1>[pierwszeImiePrzedst]</p138_1>
       <p138_2>[nazwiskoPrzedst]</p138_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-16Z (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457351</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p4>10</p4>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>773461194</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Kowalski</p37>
       <p38>Jan</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>30-10-1985</p40>
       <p41>Kowalski</p41>
       <p42>Jan</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>30-10-1985</p44>
       <p45>Kowalski</p45>
       <p46>Jan</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>30-10-1985</p48>
       <p49_>1</p49_>
       <p49>Kowalski</p49>
       <p50>Jan</p50>
       <p51_subfield_0>Poznań</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>Strzelecka</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>1</p51_subfield_2>
       <p51_subfield_3>1</p51_subfield_3>
       <p51_subfield_4>61-155</p51_subfield_4>
       <p51_subfield_5>Poznań</p51_subfield_5>
       <p52_>1</p52_>
       <p52>Kowalski</p52>
       <p53>Jan</p53>
       <p54_subfield_0>Poznań</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>Strzelecka</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_3>1</p54_subfield_3>
       <p54_subfield_4>61-155</p54_subfield_4>
       <p54_subfield_5>Poznań</p54_subfield_5>
       <p55_>1</p55_>
       <p55>Kowalski</p55>
       <p56>Jan</p56>
       <p57_subfield_0>Poznań</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>Strzelecka</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>1</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>1</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>61-155</p57_subfield_4>
       <p57_subfield_5>Poznań</p57_subfield_5>
       <p58_>1</p58_>
       <p58>Kowalski</p58>
       <p59>Jan</p59>
       <p60_subfield_0>Poznań</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>Strzelecka</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_2>1</p60_subfield_2>
       <p60_subfield_3>1</p60_subfield_3>
       <p60_subfield_4>61-155</p60_subfield_4>
       <p60_subfield_5>Poznań</p60_subfield_5>
       <p61_>1</p61_>
       <p61>Kowalski</p61>
       <p62>Jan</p62>
       <p63_subfield_0>Poznań</p63_subfield_0>
       <p63_subfield_1>Strzelecka</p63_subfield_1>
       <p63_subfield_2>1</p63_subfield_2>
       <p63_subfield_3>1</p63_subfield_3>
       <p63_subfield_4>61-155</p63_subfield_4>
       <p63_subfield_5>Poznań</p63_subfield_5>
       <p64>Kowalski</p64>
       <p65>Jan</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <p68>Kowalski</p68>
       <p69>Jan</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>Kowalski</p72>
       <p73>Jan</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>Kowalski</p76>
       <p77>Jan</p77>
       <p78_1>30-10-1990</p78_1>
       <p78_2>30-10-1990</p78_2>
       <p79>Kowalski</p79>
       <p80>Jan</p80>
       <p81_1>30-10-1990</p81_1>
       <p81_2>30-10-1990</p81_2>
       <p82>Kowalski</p82>
       <p83>Jan</p83>
       <p84>30-10-1990</p84>
       <p85>Kowalski</p85>
       <p86>Jan</p86>
       <p87>30-10-1990</p87>
       <p88>Kowalski</p88>
       <p89>Jan</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>Kowalski</p91>
       <p92>Jan</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94_>1</p94_>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>test pola tekstowego</p103>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>test pola tekstowego</p106>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>test pola tekstowego</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118_>1</p118_>
       <p119_>1</p119_>
       <p120_>1</p120_>
       <p121>test pola tekstowego</p121>
       <p122>8875155741</p122>
       <p123>Kowalski</p123>
       <p124>Jan</p124>
       <p125>30-10-1985</p125>
       <p126_>1</p126_>
       <p127_>1</p127_>
       <p128>test pola tekstowego</p128>
       <p129_>1</p129_>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p131_>1</p131_>
       <p132_>1</p132_>
       <p133_>1</p133_>
       <p134>test pola tekstowego</p134>
       <p135_1_>1</p135_1_>
       <p135_2_>1</p135_2_>
       <p136_1_>1</p136_1_>
       <p136_2>30-10-1990</p136_2>
       <p136_4_1>10</p136_4_1>
       <p136_4_2>test pola tekstowego</p136_4_2>
       <p136_3_>1</p136_3_>
       <p138_1>Krzysztof</p138_1>
       <p138_2>Kowalczyk</p138_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>