Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWPBR-Op (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę OpolePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457966</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 ]</p0_3_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 4 1 6 1 8 ]</p0_>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 ]</p0_5_>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 ]</p0_7_>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_2>
       <p7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_3>
       <p7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_4>
       <p7_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_5>
       <p7_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_6>
       <p8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty]</p16_3>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p18_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1>
       <p18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2>
       <p18_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_3>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWPBR-Op</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2457966</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>1</p2>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p7_5>1</p7_5>
       <p7_6>1</p7_6>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p13_3>1</p13_3>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p18_2>1</p18_2>
       <p18_3>1</p18_3>
       <p20>10</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>