Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoPDB-mWr (archiwalny) Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby miasto WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458054</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KodPocztowyKor]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p13>[UlicaKor]</p13>
       <p14>[NrDomuKor]</p14>
       <p15>[NrLokaluKor]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p36>[nazwaPelna]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p39>[Ulica]</p39>
       <p40>[NrDomu]</p40>
       <p41>[NrLokalu]</p41>
       <p42_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_1>
       <p42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_2>
       <p42_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_3>
       <p43_4>[Pole tekstowe]</p43_4>
       <p42_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_4>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p42_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_5>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48_1_>[Wartość wyboru w polu p48_1. Dostępne wartości: 1 ]</p48_1_>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p48_2_>[Wartość wyboru w polu p48_2. Dostępne wartości: 1 ]</p48_2_>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 1 3 4 1 6 ]</p48_>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p48_5_>[Wartość wyboru w polu p48_5. Dostępne wartości: 1 ]</p48_5_>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPDB-mWr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458054</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p36>Pełna nazwa testowa</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p39>Strzelecka</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42_1>1</p42_1>
       <p42_2>1</p42_2>
       <p42_3>1</p42_3>
       <p43_4>test pola tekstowego</p43_4>
       <p42_4>1</p42_4>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p42_5>1</p42_5>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p47>10</p47>
       <p48_1_>1</p48_1_>
       <p50>10</p50>
       <p48_2_>1</p48_2_>
       <p51>10</p51>
       <p48_>1</p48_>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p48_5_>1</p48_5_>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p56>10</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>