Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWPR-L(P) (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę powiat LublinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458145</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <pA_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>[nazwisko]</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>[imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[Miejscowosc]</pA_2>
       <pA_3>[KodPocztowy]</pA_3>
       <pA_4>[Ulica]</pA_4>
       <pA_5>[Gmina]</pA_5>
       <pA_6>[NrDomu]</pA_6>
       <pA_7>[NrLokalu]</pA_7>
       <pB_1_subfield_1>[nazwisko]</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>[MiejscowoscKor]</pB_2>
       <pB_3>[KodPocztowyKor]</pB_3>
       <pB_4>[UlicaKor]</pB_4>
       <pB_5>[GminaKor]</pB_5>
       <pB_6>[NrDomuKor]</pB_6>
       <pB_7>[NrLokaluKor]</pB_7>
       <pC_1>[pole wielowierszowe]</pC_1>
       <pC_2>[miejscowość]</pC_2>
       <pC_3>[Pole tekstowe]</pC_3>
       <pC_4>[Pole tekstowe]</pC_4>
       <pC_5>[gmina]</pC_5>
       <pC_6>[Pole tekstowe]</pC_6>
       <pC_7>[Pole tekstowe]</pC_7>
       <pC_8>[Pole tekstowe]</pC_8>
       <pC_10>[Pole tekstowe]</pC_10>
       <pC_9>[Pole tekstowe]</pC_9>
       <pC_11>[Pole tekstowe]</pC_11>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_1_>
       <pD_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_4>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 ]</p0_2_>
       <pD_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 1 3 4 5 6 7 ]</p0_>
       <pD_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_3>
       <pD_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_4>
       <pD_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_5>
       <pD_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_6>
       <pD_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_7>
       <pD_8_1>[Pole tekstowe]</pD_8_1>
       <pD_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_8_2>
       <pD_9_1>[Pole tekstowe]</pD_9_1>
       <pD_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_9_2>
       <pD_10_1>[Pole tekstowe]</pD_10_1>
       <pD_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWPR-L(P)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458145</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>1</p2>
       <p3>1</p3>
       <p4>1</p4>
       <pA_1_subfield_>2</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>Kowalski</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>Jan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>1</pA_2>
       <pA_3>1</pA_3>
       <pA_4>1</pA_4>
       <pA_5>1</pA_5>
       <pA_6>1</pA_6>
       <pA_7>1</pA_7>
       <pB_1_subfield_1>Kowalski</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>1</pB_2>
       <pB_3>1</pB_3>
       <pB_4>1</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>1</pB_6>
       <pB_7>1</pB_7>
       <pC_1>to jest pole wielowierszowe</pC_1>
       <pC_2>1</pC_2>
       <pC_3>1</pC_3>
       <pC_4>1</pC_4>
       <pC_5>1</pC_5>
       <pC_6>1</pC_6>
       <pC_7>1</pC_7>
       <pC_8>1</pC_8>
       <pC_10>1</pC_10>
       <pC_9>1</pC_9>
       <pC_11>1</pC_11>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <pD_1_1>1</pD_1_1>
       <pD_1_2>1</pD_1_2>
       <pD_1_3>1</pD_1_3>
       <pD_1_4>1</pD_1_4>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <pD_2>1</pD_2>
       <p0_>1</p0_>
       <pD_3>1</pD_3>
       <pD_4>1</pD_4>
       <pD_5>1</pD_5>
       <pD_6>1</pD_6>
       <pD_7>1</pD_7>
       <pD_8_1>1</pD_8_1>
       <pD_8_2>1</pD_8_2>
       <pD_9_1>1</pD_9_1>
       <pD_9_2>1</pD_9_2>
       <pD_10_1>1</pD_10_1>
       <pD_10_2>1</pD_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>