Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWPR-W (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458176</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <pA_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>[nazwisko]</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>[imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[Miejscowosc]</pA_2>
       <pA_3>[KodPocztowy]</pA_3>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <pA_4>[Ulica]</pA_4>
       <pA_5>[NrDomu]</pA_5>
       <pA_6>[NrLokalu]</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>[nazwisko]</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>[MiejscowoscKor]</pB_2>
       <pB_3>[KodPocztowyKor]</pB_3>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <pB_4>[UlicaKor]</pB_4>
       <pB_5>[NrDomuKor]</pB_5>
       <pB_6>[NrLokaluKor]</pB_6>
       <pC_1>[pole wielowierszowe]</pC_1>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <pC_2>[Pole tekstowe]</pC_2>
       <pC_3>[Pole tekstowe]</pC_3>
       <pC_4>[Pole tekstowe]</pC_4>
       <pC_5_1>[Pole tekstowe]</pC_5_1>
       <pC_5_2>[Pole tekstowe]</pC_5_2>
       <pC_5_3>[Pole tekstowe]</pC_5_3>
       <pC_7_1>[Pole tekstowe]</pC_7_1>
       <pC_7_2>[Pole tekstowe]</pC_7_2>
       <pC_7_3>[Pole tekstowe]</pC_7_3>
       <pC_6_1>[Pole tekstowe]</pC_6_1>
       <pC_6_2>[Pole tekstowe]</pC_6_2>
       <pC_6_3>[Pole tekstowe]</pC_6_3>
       <pC_8_1>[Pole tekstowe]</pC_8_1>
       <pC_8_2>[Pole tekstowe]</pC_8_2>
       <pC_8_3>[Pole tekstowe]</pC_8_3>
       <pD_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_3>
       <pD_2>[Pole tekstowe]</pD_2>
       <pD_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_4>
       <pD_3>[Pole tekstowe]</pD_3>
       <pD_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5>
       <pD_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_4>
       <pD_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_6>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_4_>
       <pE_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1_1>
       <pE_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1_2>
       <pE_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1_3>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 ]</p0_5_>
       <pE_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 1 6 7 8 1 10 11 ]</p0_>
       <pE_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_4>
       <pE_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5>
       <p0_9_>[Wartość wyboru w polu p0_9. Dostępne wartości: 1 ]</p0_9_>
       <pE_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6>
       <pE_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_7>
       <pE_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_8>
       <pE_9_1>[Pole tekstowe]</pE_9_1>
       <pE_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWPR-W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458176</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>1</p2>
       <pA_1_subfield_>2</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>Kowalski</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>Jan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>1</pA_2>
       <pA_3>1</pA_3>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <pA_4>1</pA_4>
       <pA_5>1</pA_5>
       <pA_6>1</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>Kowalski</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>1</pB_2>
       <pB_3>1</pB_3>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <pB_4>1</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>1</pB_6>
       <pC_1>to jest pole wielowierszowe</pC_1>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <pC_2>1</pC_2>
       <pC_3>1</pC_3>
       <pC_4>1</pC_4>
       <pC_5_1>1</pC_5_1>
       <pC_5_2>1</pC_5_2>
       <pC_5_3>1</pC_5_3>
       <pC_7_1>1</pC_7_1>
       <pC_7_2>1</pC_7_2>
       <pC_7_3>1</pC_7_3>
       <pC_6_1>1</pC_6_1>
       <pC_6_2>1</pC_6_2>
       <pC_6_3>1</pC_6_3>
       <pC_8_1>1</pC_8_1>
       <pC_8_2>1</pC_8_2>
       <pC_8_3>1</pC_8_3>
       <pD_1_1>1</pD_1_1>
       <pD_1_2>1</pD_1_2>
       <pD_1_3>1</pD_1_3>
       <pD_2>1</pD_2>
       <pD_1_4>1</pD_1_4>
       <pD_3>1</pD_3>
       <pD_1_5>1</pD_1_5>
       <pD_4>1</pD_4>
       <pD_6>1</pD_6>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <pE_1_1>1</pE_1_1>
       <pE_1_2>1</pE_1_2>
       <pE_1_3>1</pE_1_3>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <pE_2>1</pE_2>
       <p0_>1</p0_>
       <pE_4>1</pE_4>
       <pE_5>1</pE_5>
       <p0_9_>1</p0_9_>
       <pE_6>1</pE_6>
       <pE_7>1</pE_7>
       <pE_8>1</pE_8>
       <pE_9_1>1</pE_9_1>
       <pE_9_2>1</pE_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>