Pola formularza

Formularz: WoZDPB-pWr Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę powiat WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458588</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3>[Telefon]</p3>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p22>[miejscowość]</p22>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[gmina]</p30>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p31_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_1>
       <p31_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_2>
       <p31_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_3>
       <p31_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_4>
       <p31_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_5>
       <p31_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_6>
       <p31_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_7>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p31_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_8>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p33_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_4>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p68_1_>[Wartość wyboru w polu p68_1. Dostępne wartości: 1 3 5 ]</p68_1_>
       <p68_2_>[Wartość wyboru w polu p68_2. Dostępne wartości: 1 ]</p68_2_>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p68_3_>[Wartość wyboru w polu p68_3. Dostępne wartości: 1 ]</p68_3_>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p68_>[Wartość wyboru w polu p68. Dostępne wartości: 1 3 5 1 1 4 5 1 2 1 ]</p68_>
       <p72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72>
       <p73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73>
       <p68_6_>[Wartość wyboru w polu p68_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p68_6_>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>
       <p68_8_>[Wartość wyboru w polu p68_8. Dostępne wartości: 1 ]</p68_8_>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZDPB-pWr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458588</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3>500600400</p3>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p23_>1</p23_>
       <p22>Poznań</p22>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p31_1>1</p31_1>
       <p31_2>1</p31_2>
       <p31_3>1</p31_3>
       <p31_4>1</p31_4>
       <p31_5>1</p31_5>
       <p31_6>1</p31_6>
       <p31_7>1</p31_7>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p31_8>1</p31_8>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p33_4>1</p33_4>
       <p35>10</p35>
       <p36>2</p36>
       <p37>2</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>2</p39>
       <p40>2</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>91</p43>
       <p44>45.5</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>155</p46>
       <p47>77.5</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>20</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>105</p52>
       <p53>52.5</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>2143</p55>
       <p56>1071.5</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>48</p58>
       <p59>24</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>14</p61>
       <p62>7</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>112</p64>
       <p65>56</p65>
       <p68_1_>1</p68_1_>
       <p68_2_>1</p68_2_>
       <p70>10</p70>
       <p68_3_>1</p68_3_>
       <p71>10</p71>
       <p68_>1</p68_>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p68_6_>1</p68_6_>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p68_8_>1</p68_8_>
       <p76>10</p76>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p77>10</p77>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>