Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoZDPB-mWr (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458607</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KodPocztowyKor]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p13>[UlicaKor]</p13>
       <p14>[NrDomuKor]</p14>
       <p15>[NrLokaluKor]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_1>
       <p36_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_2>
       <p36_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_3>
       <p36_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_4>
       <p36_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_5>
       <p37_4>[Pole tekstowe]</p37_4>
       <p36_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_6>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p36_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_7>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p76_1_>[Wartość wyboru w polu p76_1. Dostępne wartości: 1 3 5 ]</p76_1_>
       <p76_2_>[Wartość wyboru w polu p76_2. Dostępne wartości: 1 ]</p76_2_>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p76_3_>[Wartość wyboru w polu p76_3. Dostępne wartości: 1 ]</p76_3_>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 3 5 1 1 4 5 1 7 8 ]</p76_>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p76_6_>[Wartość wyboru w polu p76_6. Dostępne wartości: 1 ]</p76_6_>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p82>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p84>[Pole integer - wartość liczbowa]</p84>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZDPB-mWr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2458607</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36_1>1</p36_1>
       <p36_2>1</p36_2>
       <p36_3>1</p36_3>
       <p36_4>1</p36_4>
       <p36_5>1</p36_5>
       <p37_4>test pola tekstowego</p37_4>
       <p36_6>1</p36_6>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p36_7>1</p36_7>
       <p38_>1</p38_>
       <p40>48</p40>
       <p41>1</p41>
       <p43>10</p43>
       <p44>2</p44>
       <p45>2</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>2</p47>
       <p48>2</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>91</p51>
       <p52>45.5</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>155</p54>
       <p55>77.5</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>20</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>105</p60>
       <p61>52.5</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>2143</p63>
       <p64>1071.5</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>48</p66>
       <p67>24</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>14</p69>
       <p70>7</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>112</p72>
       <p73>56</p73>
       <p76_1_>1</p76_1_>
       <p76_2_>1</p76_2_>
       <p77>10</p77>
       <p76_3_>1</p76_3_>
       <p78>10</p78>
       <p76_>1</p76_>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p76_6_>1</p76_6_>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p84>10</p84>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>