Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ASN (archiwalny) Arkusz spisu z natury (39 pozycji)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461282</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko]</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>[imię]</p0_6_subfield_0>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_7_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_7_1_subfield_0>[imię]</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_12_1_subfield_0>[imię]</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_7_2>[Stanowisko]</p0_7_2>
       <p0_12_2>[Stanowisko]</p0_12_2>
       <p0_8_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_8_1_subfield_0>[imię]</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_13_1_subfield_0>[imię]</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_8_2>[Stanowisko]</p0_8_2>
       <p0_13_2>[Stanowisko]</p0_13_2>
       <p0_9_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_9_1_subfield_0>[imię]</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_14_1_subfield_0>[imię]</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_9_2>[Stanowisko]</p0_9_2>
       <p0_14_2>[Stanowisko]</p0_14_2>
       <p0_10_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_10_1_subfield_0>[imię]</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_15_1_subfield_0>[imię]</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_10_2>[Stanowisko]</p0_10_2>
       <p0_15_2>[Stanowisko]</p0_15_2>
       <p0_11_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_11_1_subfield_0>[imię]</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_16_1_subfield_0>[imię]</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_11_2>[Stanowisko]</p0_11_2>
       <p0_16_2>[Stanowisko]</p0_16_2>
       <p0_17>[data]</p0_17>
       <p0_18>[Pole tekstowe]</p0_18>
       <p0_19>[data]</p0_19>
       <p0_20>[Pole tekstowe]</p0_20>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5>
       <p1_6>[Pole kwoty]</p1_6>
       <p1_8>[pole wielowierszowe]</p1_8>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p2_8>[pole wielowierszowe]</p2_8>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5>
       <p3_6>[Pole kwoty]</p3_6>
       <p3_8>[pole wielowierszowe]</p3_8>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p4_6>[Pole kwoty]</p4_6>
       <p4_8>[pole wielowierszowe]</p4_8>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p5_8>[pole wielowierszowe]</p5_8>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p6_8>[pole wielowierszowe]</p6_8>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p7_8>[pole wielowierszowe]</p7_8>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p8_8>[pole wielowierszowe]</p8_8>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p9_8>[pole wielowierszowe]</p9_8>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p10_8>[pole wielowierszowe]</p10_8>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p11_8>[pole wielowierszowe]</p11_8>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p12_8>[pole wielowierszowe]</p12_8>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p13_8>[pole wielowierszowe]</p13_8>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p14_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14_5>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p14_8>[pole wielowierszowe]</p14_8>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_5>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p15_8>[pole wielowierszowe]</p15_8>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_5>
       <p16_6>[Pole kwoty]</p16_6>
       <p16_8>[pole wielowierszowe]</p16_8>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17_5>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p17_8>[pole wielowierszowe]</p17_8>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19_5>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p19_8>[pole wielowierszowe]</p19_8>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p20_3>[Pole tekstowe]</p20_3>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p20_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_5>
       <p20_6>[Pole kwoty]</p20_6>
       <p20_8>[pole wielowierszowe]</p20_8>
       <p21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p21_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21_5>
       <p21_6>[Pole kwoty]</p21_6>
       <p21_8>[pole wielowierszowe]</p21_8>
       <p22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p22_4>[Pole tekstowe]</p22_4>
       <p22_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_5>
       <p22_6>[Pole kwoty]</p22_6>
       <p22_8>[pole wielowierszowe]</p22_8>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p23_4>[Pole tekstowe]</p23_4>
       <p23_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_5>
       <p23_6>[Pole kwoty]</p23_6>
       <p23_8>[pole wielowierszowe]</p23_8>
       <p24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p24_4>[Pole tekstowe]</p24_4>
       <p24_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_5>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p24_8>[pole wielowierszowe]</p24_8>
       <p25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p25_4>[Pole tekstowe]</p25_4>
       <p25_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_5>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p25_8>[pole wielowierszowe]</p25_8>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26_2>[Pole tekstowe]</p26_2>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p26_4>[Pole tekstowe]</p26_4>
       <p26_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p26_8>[pole wielowierszowe]</p26_8>
       <p27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p27_4>[Pole tekstowe]</p27_4>
       <p27_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_5>
       <p27_6>[Pole kwoty]</p27_6>
       <p27_8>[pole wielowierszowe]</p27_8>
       <p28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p28_4>[Pole tekstowe]</p28_4>
       <p28_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_5>
       <p28_6>[Pole kwoty]</p28_6>
       <p28_8>[pole wielowierszowe]</p28_8>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p29_2>[Pole tekstowe]</p29_2>
       <p29_3>[Pole tekstowe]</p29_3>
       <p29_4>[Pole tekstowe]</p29_4>
       <p29_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_5>
       <p29_6>[Pole kwoty]</p29_6>
       <p29_8>[pole wielowierszowe]</p29_8>
       <p30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1>
       <p30_2>[Pole tekstowe]</p30_2>
       <p30_3>[Pole tekstowe]</p30_3>
       <p30_4>[Pole tekstowe]</p30_4>
       <p30_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_5>
       <p30_6>[Pole kwoty]</p30_6>
       <p30_8>[pole wielowierszowe]</p30_8>
       <p31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_1>
       <p31_2>[Pole tekstowe]</p31_2>
       <p31_3>[Pole tekstowe]</p31_3>
       <p31_4>[Pole tekstowe]</p31_4>
       <p31_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_5>
       <p31_6>[Pole kwoty]</p31_6>
       <p31_8>[pole wielowierszowe]</p31_8>
       <p32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_1>
       <p32_2>[Pole tekstowe]</p32_2>
       <p32_3>[Pole tekstowe]</p32_3>
       <p32_4>[Pole tekstowe]</p32_4>
       <p32_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32_5>
       <p32_6>[Pole kwoty]</p32_6>
       <p32_8>[pole wielowierszowe]</p32_8>
       <p33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1>
       <p33_2>[Pole tekstowe]</p33_2>
       <p33_3>[Pole tekstowe]</p33_3>
       <p33_4>[Pole tekstowe]</p33_4>
       <p33_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5>
       <p33_6>[Pole kwoty]</p33_6>
       <p33_8>[pole wielowierszowe]</p33_8>
       <p34_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_1>
       <p34_2>[Pole tekstowe]</p34_2>
       <p34_3>[Pole tekstowe]</p34_3>
       <p34_4>[Pole tekstowe]</p34_4>
       <p34_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_5>
       <p34_6>[Pole kwoty]</p34_6>
       <p34_8>[pole wielowierszowe]</p34_8>
       <p35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_1>
       <p35_2>[Pole tekstowe]</p35_2>
       <p35_3>[Pole tekstowe]</p35_3>
       <p35_4>[Pole tekstowe]</p35_4>
       <p35_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5>
       <p35_6>[Pole kwoty]</p35_6>
       <p35_8>[pole wielowierszowe]</p35_8>
       <p36_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36_1>
       <p36_2>[Pole tekstowe]</p36_2>
       <p36_3>[Pole tekstowe]</p36_3>
       <p36_4>[Pole tekstowe]</p36_4>
       <p36_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_5>
       <p36_6>[Pole kwoty]</p36_6>
       <p36_8>[pole wielowierszowe]</p36_8>
       <p37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1>
       <p37_2>[Pole tekstowe]</p37_2>
       <p37_3>[Pole tekstowe]</p37_3>
       <p37_4>[Pole tekstowe]</p37_4>
       <p37_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_5>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p37_8>[pole wielowierszowe]</p37_8>
       <p38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_1>
       <p38_2>[Pole tekstowe]</p38_2>
       <p38_3>[Pole tekstowe]</p38_3>
       <p38_4>[Pole tekstowe]</p38_4>
       <p38_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_5>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p38_8>[pole wielowierszowe]</p38_8>
       <p39_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39_1>
       <p39_2>[Pole tekstowe]</p39_2>
       <p39_3>[Pole tekstowe]</p39_3>
       <p39_4>[Pole tekstowe]</p39_4>
       <p39_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_5>
       <p39_6>[Pole kwoty]</p39_6>
       <p39_8>[pole wielowierszowe]</p39_8>
       <p40_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p40_3>[Pole tekstowe]</p40_3>
       <p40_4>[Pole tekstowe]</p40_4>
       <p40_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_5>
       <p40_6>[Pole kwoty]</p40_6>
       <p40_8>[pole wielowierszowe]</p40_8>
       <p0_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_23>
       <p0_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_24>
       <p0_27_subfield_1>[nazwisko]</p0_27_subfield_1>
       <p0_27_subfield_0>[imię]</p0_27_subfield_0>
       <p0_28_subfield_1>[nazwisko]</p0_28_subfield_1>
       <p0_28_subfield_0>[imię]</p0_28_subfield_0>
       <p0_29_subfield_1>[nazwisko]</p0_29_subfield_1>
       <p0_29_subfield_0>[imię]</p0_29_subfield_0>
       <p0_26_subfield_1>[nazwisko]</p0_26_subfield_1>
       <p0_26_subfield_0>[imię]</p0_26_subfield_0>
       <p0_30_subfield_1>[nazwisko]</p0_30_subfield_1>
       <p0_30_subfield_0>[imię]</p0_30_subfield_0>
       <p0_31_subfield_1>[nazwisko]</p0_31_subfield_1>
       <p0_31_subfield_0>[imię]</p0_31_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ASN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461282</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>2</p0>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_6_subfield_1>Kowalski</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>Jan</p0_6_subfield_0>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_7_1_subfield_1>Kowalski</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_7_1_subfield_0>Jan</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>Kowalski</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_12_1_subfield_0>Jan</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_7_2>manager</p0_7_2>
       <p0_12_2>manager</p0_12_2>
       <p0_8_1_subfield_1>Kowalski</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_8_1_subfield_0>Jan</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>Kowalski</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_13_1_subfield_0>Jan</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_8_2>manager</p0_8_2>
       <p0_13_2>manager</p0_13_2>
       <p0_9_1_subfield_1>Kowalski</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_9_1_subfield_0>Jan</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>Kowalski</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_14_1_subfield_0>Jan</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_9_2>manager</p0_9_2>
       <p0_14_2>manager</p0_14_2>
       <p0_10_1_subfield_1>Kowalski</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_10_1_subfield_0>Jan</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>Kowalski</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_15_1_subfield_0>Jan</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_10_2>manager</p0_10_2>
       <p0_15_2>manager</p0_15_2>
       <p0_11_1_subfield_1>Kowalski</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_11_1_subfield_0>Jan</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>Kowalski</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_16_1_subfield_0>Jan</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_11_2>manager</p0_11_2>
       <p0_16_2>manager</p0_16_2>
       <p0_17>30-10-1990</p0_17>
       <p0_18>test pola tekstowego</p0_18>
       <p0_19>30-10-1990</p0_19>
       <p0_20>test pola tekstowego</p0_20>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>2</p1_5>
       <p1_6>2</p1_6>
       <p1_8>to jest pole wielowierszowe</p1_8>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>2</p2_5>
       <p2_6>2</p2_6>
       <p2_8>to jest pole wielowierszowe</p2_8>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>2</p3_5>
       <p3_6>2</p3_6>
       <p3_8>to jest pole wielowierszowe</p3_8>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>2</p4_5>
       <p4_6>2</p4_6>
       <p4_8>to jest pole wielowierszowe</p4_8>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>2</p5_5>
       <p5_6>2</p5_6>
       <p5_8>to jest pole wielowierszowe</p5_8>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>2</p6_5>
       <p6_6>2</p6_6>
       <p6_8>to jest pole wielowierszowe</p6_8>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>2</p7_5>
       <p7_6>2</p7_6>
       <p7_8>to jest pole wielowierszowe</p7_8>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>2</p8_5>
       <p8_6>2</p8_6>
       <p8_8>to jest pole wielowierszowe</p8_8>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>2</p9_5>
       <p9_6>2</p9_6>
       <p9_8>to jest pole wielowierszowe</p9_8>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>2</p10_5>
       <p10_6>2</p10_6>
       <p10_8>to jest pole wielowierszowe</p10_8>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p11_5>2</p11_5>
       <p11_6>2</p11_6>
       <p11_8>to jest pole wielowierszowe</p11_8>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>2</p12_5>
       <p12_6>2</p12_6>
       <p12_8>to jest pole wielowierszowe</p12_8>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>2</p13_5>
       <p13_6>2</p13_6>
       <p13_8>to jest pole wielowierszowe</p13_8>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p14_5>2</p14_5>
       <p14_6>2</p14_6>
       <p14_8>to jest pole wielowierszowe</p14_8>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p15_5>2</p15_5>
       <p15_6>2</p15_6>
       <p15_8>to jest pole wielowierszowe</p15_8>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>2</p16_5>
       <p16_6>2</p16_6>
       <p16_8>to jest pole wielowierszowe</p16_8>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>2</p17_5>
       <p17_6>2</p17_6>
       <p17_8>to jest pole wielowierszowe</p17_8>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>2</p19_5>
       <p19_6>2</p19_6>
       <p19_8>to jest pole wielowierszowe</p19_8>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p20_3>test pola tekstowego</p20_3>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p20_5>2</p20_5>
       <p20_6>2</p20_6>
       <p20_8>to jest pole wielowierszowe</p20_8>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p21_5>2</p21_5>
       <p21_6>2</p21_6>
       <p21_8>to jest pole wielowierszowe</p21_8>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p22_4>test pola tekstowego</p22_4>
       <p22_5>2</p22_5>
       <p22_6>2</p22_6>
       <p22_8>to jest pole wielowierszowe</p22_8>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p23_4>test pola tekstowego</p23_4>
       <p23_5>2</p23_5>
       <p23_6>2</p23_6>
       <p23_8>to jest pole wielowierszowe</p23_8>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p24_4>test pola tekstowego</p24_4>
       <p24_5>2</p24_5>
       <p24_6>2</p24_6>
       <p24_8>to jest pole wielowierszowe</p24_8>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p25_4>test pola tekstowego</p25_4>
       <p25_5>2</p25_5>
       <p25_6>2</p25_6>
       <p25_8>to jest pole wielowierszowe</p25_8>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>test pola tekstowego</p26_2>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p26_4>test pola tekstowego</p26_4>
       <p26_5>2</p26_5>
       <p26_6>2</p26_6>
       <p26_8>to jest pole wielowierszowe</p26_8>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p27_4>test pola tekstowego</p27_4>
       <p27_5>2</p27_5>
       <p27_6>2</p27_6>
       <p27_8>to jest pole wielowierszowe</p27_8>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p28_3>test pola tekstowego</p28_3>
       <p28_4>test pola tekstowego</p28_4>
       <p28_5>2</p28_5>
       <p28_6>2</p28_6>
       <p28_8>to jest pole wielowierszowe</p28_8>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p29_2>test pola tekstowego</p29_2>
       <p29_3>test pola tekstowego</p29_3>
       <p29_4>test pola tekstowego</p29_4>
       <p29_5>2</p29_5>
       <p29_6>2</p29_6>
       <p29_8>to jest pole wielowierszowe</p29_8>
       <p30_1>10</p30_1>
       <p30_2>test pola tekstowego</p30_2>
       <p30_3>test pola tekstowego</p30_3>
       <p30_4>test pola tekstowego</p30_4>
       <p30_5>2</p30_5>
       <p30_6>2</p30_6>
       <p30_8>to jest pole wielowierszowe</p30_8>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p31_2>test pola tekstowego</p31_2>
       <p31_3>test pola tekstowego</p31_3>
       <p31_4>test pola tekstowego</p31_4>
       <p31_5>2</p31_5>
       <p31_6>2</p31_6>
       <p31_8>to jest pole wielowierszowe</p31_8>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p32_2>test pola tekstowego</p32_2>
       <p32_3>test pola tekstowego</p32_3>
       <p32_4>test pola tekstowego</p32_4>
       <p32_5>2</p32_5>
       <p32_6>2</p32_6>
       <p32_8>to jest pole wielowierszowe</p32_8>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p33_2>test pola tekstowego</p33_2>
       <p33_3>test pola tekstowego</p33_3>
       <p33_4>test pola tekstowego</p33_4>
       <p33_5>2</p33_5>
       <p33_6>2</p33_6>
       <p33_8>to jest pole wielowierszowe</p33_8>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p34_2>test pola tekstowego</p34_2>
       <p34_3>test pola tekstowego</p34_3>
       <p34_4>test pola tekstowego</p34_4>
       <p34_5>2</p34_5>
       <p34_6>2</p34_6>
       <p34_8>to jest pole wielowierszowe</p34_8>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35_2>test pola tekstowego</p35_2>
       <p35_3>test pola tekstowego</p35_3>
       <p35_4>test pola tekstowego</p35_4>
       <p35_5>2</p35_5>
       <p35_6>2</p35_6>
       <p35_8>to jest pole wielowierszowe</p35_8>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p36_2>test pola tekstowego</p36_2>
       <p36_3>test pola tekstowego</p36_3>
       <p36_4>test pola tekstowego</p36_4>
       <p36_5>2</p36_5>
       <p36_6>2</p36_6>
       <p36_8>to jest pole wielowierszowe</p36_8>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37_2>test pola tekstowego</p37_2>
       <p37_3>test pola tekstowego</p37_3>
       <p37_4>test pola tekstowego</p37_4>
       <p37_5>2</p37_5>
       <p37_6>2</p37_6>
       <p37_8>to jest pole wielowierszowe</p37_8>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38_2>test pola tekstowego</p38_2>
       <p38_3>test pola tekstowego</p38_3>
       <p38_4>test pola tekstowego</p38_4>
       <p38_5>2</p38_5>
       <p38_6>2</p38_6>
       <p38_8>to jest pole wielowierszowe</p38_8>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p39_2>test pola tekstowego</p39_2>
       <p39_3>test pola tekstowego</p39_3>
       <p39_4>test pola tekstowego</p39_4>
       <p39_5>2</p39_5>
       <p39_6>2</p39_6>
       <p39_8>to jest pole wielowierszowe</p39_8>
       <p40_1>10</p40_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p40_3>test pola tekstowego</p40_3>
       <p40_4>test pola tekstowego</p40_4>
       <p40_5>2</p40_5>
       <p40_6>2</p40_6>
       <p40_8>to jest pole wielowierszowe</p40_8>
       <p0_23>10</p0_23>
       <p0_24>10</p0_24>
       <p0_27_subfield_1>Kowalski</p0_27_subfield_1>
       <p0_27_subfield_0>Jan</p0_27_subfield_0>
       <p0_28_subfield_1>Kowalski</p0_28_subfield_1>
       <p0_28_subfield_0>Jan</p0_28_subfield_0>
       <p0_29_subfield_1>Kowalski</p0_29_subfield_1>
       <p0_29_subfield_0>Jan</p0_29_subfield_0>
       <p0_26_subfield_1>Kowalski</p0_26_subfield_1>
       <p0_26_subfield_0>Jan</p0_26_subfield_0>
       <p0_30_subfield_1>Kowalski</p0_30_subfield_1>
       <p0_30_subfield_0>Jan</p0_30_subfield_0>
       <p0_31_subfield_1>Kowalski</p0_31_subfield_1>
       <p0_31_subfield_0>Jan</p0_31_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>