Pola formularza

Formularz: PO PozewPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461435</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p54>[data]</p54>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>[nazwisko]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[imię]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>[miejscowość]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu]</p23_subfield_3>
       <p46_subfield_0>[kod pocztowy]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[poczta]</p46_subfield_1>
       <p52>[wpis_umowa]</p52>
       <p43_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>[ulica korespondencji]</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p43_subfield_3>
       <p47_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[poczta korespondencji]</p47_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p48_subfield_0>[miejscowość]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[ulica]</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>[nr domu]</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_3>[nr lokalu]</p48_subfield_3>
       <p49_subfield_0>[kod pocztowy]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[poczta]</p49_subfield_1>
       <p27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_3>[nazwa pełna]</p27_subfield_3>
       <p27_subfield_2>[nazwisko]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>[imię]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[miejscowość]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[ulica]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[nr domu]</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>[nr lokalu]</p28_subfield_3>
       <p50_subfield_0>[kod pocztowy]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[poczta]</p50_subfield_1>
       <p53>[wpis_umowa]</p53>
       <p41_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p41_subfield_0>
       <p55>[fun]</p55>
       <p30>[t]</p30>
       <p31>[k]</p31>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p4>[wpis_umowa]</p4>
       <p45>[wpis_umowa]</p45>
       <p38>[wpis_umowa]</p38>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461435</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>Kowalski</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Jan</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Strzelecka</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p46_subfield_0>61-155</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>Poznań</p46_subfield_1>
       <p52></p52>
       <p43_subfield_0>Poznań</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>Półwiejska</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>1</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_3>1</p43_subfield_3>
       <p47_subfield_0>61-155</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Poznań</p47_subfield_1>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p48_subfield_0>Poznań</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>Strzelecka</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>1</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_3>1</p48_subfield_3>
       <p49_subfield_0>61-155</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>Poznań</p49_subfield_1>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p27_subfield_3>
       <p27_subfield_2>Kowalski</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>Jan</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>Poznań</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Strzelecka</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>1</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>1</p28_subfield_3>
       <p50_subfield_0>61-155</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Poznań</p50_subfield_1>
       <p53></p53>
       <p41_subfield_0>25021</p41_subfield_0>
       <p55></p55>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p40></p40>
       <p4></p4>
       <p45></p45>
       <p38></p38>
       <p39></p39>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>