Pola formularza

Formularz: USS Umowa sprzedaży samochoduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461496</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p90>przez którego / przez których</p90>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p59> / PESEL / NIP</p59>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8>
       <p9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9>
       <p120> / wydany przez</p120>
       <p10>[Dokument wydany przez]</p10>
       <p86_subfield_1>[nazwisko]</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_0>[imię]</p86_subfield_0>
       <p80_subfield_0>[miejscowość]</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>[ulica]</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>[nr domu]</p80_subfield_2>
       <p80_subfield_3>[nr lokalu]</p80_subfield_3>
       <p80_subfield_4>[kod pocztowy]</p80_subfield_4>
       <p80_subfield_5>[poczta]</p80_subfield_5>
       <p81> / PESEL / NIP</p81>
       <p82_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p82_subfield_>
       <p82_subfield_2>[Pole PESEL]</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>[Pole NIP]</p82_subfield_3>
       <p83>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p83>
       <p84>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p84>
       <p116> / wydany przez </p116>
       <p85>[Dokument wydany przez]</p85>
       <p88>przez którego / przez których</p88>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>[poczta]</p13_subfield_5>
       <p69> / PESEL / NIP</p69>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p16>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16>
       <p17>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17>
       <p118> / wydany przez</p118>
       <p18>[Dokument wydany przez]</p18>
       <p70_subfield_1>[nazwisko]</p70_subfield_1>
       <p70_subfield_0>[imię]</p70_subfield_0>
       <p71_subfield_0>[miejscowość]</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>[ulica]</p71_subfield_1>
       <p71_subfield_2>[nr domu]</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_3>[nr lokalu]</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_4>[kod pocztowy]</p71_subfield_4>
       <p71_subfield_5>[poczta]</p71_subfield_5>
       <p72> / PESEL / NIP</p72>
       <p73_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p73_subfield_>
       <p73_subfield_2>[Pole PESEL]</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_3>[Pole NIP]</p73_subfield_3>
       <p74>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p74>
       <p75>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p75>
       <p115> / wydany przez</p115>
       <p76>[Dokument wydany przez]</p76>
       <p91>sprzedawca / sprzedawcy</p91>
       <p92>nabywca / nabywcy</p92>
       <p94>Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem / Sprzedawcy oświadczają, że są właścicielami</p94>
       <p45>[rok]</p45>
       <p46>[wpis_umowa]</p46>
       <p48>[wpis_umowa]</p48>
       <p49>[wpis_umowa]</p49>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p68>[wpis_umowa]</p68>
       <p50>[wpis_umowa]</p50>
       <p26>[data]</p26>
       <p52>[wpis_umowa]</p52>
       <p95>Sprzedawca oświadcza / Sprzedawcy oświadczają</p95>
       <p96>Sprzedawca oświadcza / Sprzedawcy oświadczają</p96>
       <p97>Sprzedawca oświadcza / Sprzedawcy oświadczają</p97>
       <p29>stanowi jego własność / stanowi ich własność / stanowi majątek jego przedsiębiorstwa / stanowi towar handlowy jego przedsiębiorstwa</p29>
       <p98>Nabywca oświadcza, że znany jest mu / Nabywcy oświadczają, że znany jest im</p98>
       <p99>wnosi / wnoszą</p99>
       <p100>Sprzedawca / Sprzedawcy</p100>
       <p54>w dniu podpisania umowy / w dniu (podać datę)</p54>
       <p101>przenosi / przenoszą</p101>
       <p103>nabywcę, a nabywca płaci / nabywców, a nabywcy płacą</p103>
       <p56>w dniu podpisania niniejszej umowy / w dniu (podać datę)</p56>
       <p104>Sprzedawca przenosi / Sprzedawcy przenoszą</p104>
       <p106>nabywcę / nabywców</p106>
       <p107>nabywcy / nabywcom</p107>
       <p108>Nabywca / Nabywcy</p108>
       <p109>płaci / płacą</p109>
       <p110>sprzedawcy / sprzedawcom</p110>
       <p37>[k]</p37>
       <p40>została / będzie</p40>
       <p111>sprzedawcy / sprzedawcom</p111>
       <p57>w chwili podpisania umowy / w dniu (podać datę)</p57>
       <p112>nabywca dokona / nabywcy dokonają</p112>
       <p58>pokryje (pokryją) ubezpieczenie OC pojazdu od dnia nabycia pojazdu / zobowiązany jest (zobowiązani są) pokryć ubezpieczenie OC pojazdu dopiero od dnia (podać datę) r., czyli dnia, w którym składka obecnego ubezpieczenia OC samochodu nie jest opłacona</p58>
       <p113>ponosi nabywca / ponoszą nabywcy</p113>
       <p44>dwóch / (podać ilość)</p44>
       <p114>Nabywca dokona / Nabywcy dokonają</p114>
       <p122>Sprzedawcy / Sprzedawców</p122>
       <p123>Nabywcy / Nabywców</p123>
       <p87>Nabywcą / Nabywcami</p87>
       <p89>Sprzedawcą / Sprzedawcami</p89>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>USS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461496</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p90>przez którego</p90>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p59></p59>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p8>1</p8>
       <p9>NR-4321</p9>
       <p120></p120>
       <p10>Prezydent m. Poznania</p10>
       <p86_subfield_1>Kowalski</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_0>Jan</p86_subfield_0>
       <p80_subfield_0>Poznań</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>Strzelecka</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>1</p80_subfield_2>
       <p80_subfield_3>1</p80_subfield_3>
       <p80_subfield_4>61-155</p80_subfield_4>
       <p80_subfield_5>Poznań</p80_subfield_5>
       <p81></p81>
       <p82_subfield_>2</p82_subfield_>
       <p82_subfield_2>23050608219</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>8875155741</p82_subfield_3>
       <p83>1</p83>
       <p84>NR-4321</p84>
       <p116></p116>
       <p85>Prezydent m. Poznania</p85>
       <p88>przez którego</p88>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>61-155</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>Poznań</p13_subfield_5>
       <p69></p69>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p16>1</p16>
       <p17>NR-4321</p17>
       <p118></p118>
       <p18>Prezydent m. Poznania</p18>
       <p70_subfield_1>Kowalski</p70_subfield_1>
       <p70_subfield_0>Jan</p70_subfield_0>
       <p71_subfield_0>Poznań</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>Strzelecka</p71_subfield_1>
       <p71_subfield_2>1</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_3>1</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_4>61-155</p71_subfield_4>
       <p71_subfield_5>Poznań</p71_subfield_5>
       <p72></p72>
       <p73_subfield_>2</p73_subfield_>
       <p73_subfield_2>23050608219</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_3>8875155741</p73_subfield_3>
       <p74>1</p74>
       <p75>NR-4321</p75>
       <p115></p115>
       <p76>Prezydent m. Poznania</p76>
       <p91>sprzedawca</p91>
       <p92>nabywca</p92>
       <p94>Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem</p94>
       <p45></p45>
       <p46></p46>
       <p48></p48>
       <p49></p49>
       <p23></p23>
       <p68></p68>
       <p50></p50>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p52></p52>
       <p95>Sprzedawca oświadcza</p95>
       <p96>Sprzedawca oświadcza</p96>
       <p97>Sprzedawca oświadcza</p97>
       <p29>stanowi jego własność</p29>
       <p98>Nabywca oświadcza, że znany jest mu</p98>
       <p99>wnosi</p99>
       <p100>Sprzedawca</p100>
       <p54>w dniu podpisania umowy</p54>
       <p101>przenosi</p101>
       <p103>nabywcę, a nabywca płaci</p103>
       <p56>w dniu podpisania niniejszej umowy</p56>
       <p104>Sprzedawca przenosi</p104>
       <p106>nabywcę</p106>
       <p107>nabywcy</p107>
       <p108>Nabywca</p108>
       <p109>płaci</p109>
       <p110>sprzedawcy</p110>
       <p37>10</p37>
       <p40>została</p40>
       <p111>sprzedawcy</p111>
       <p57>w chwili podpisania umowy</p57>
       <p112>nabywca dokona</p112>
       <p58>pokryje (pokryją) ubezpieczenie OC pojazdu od dnia nabycia pojazdu</p58>
       <p113>ponosi nabywca</p113>
       <p44>dwóch</p44>
       <p114>Nabywca dokona</p114>
       <p122>Sprzedawcy</p122>
       <p123>Nabywcy</p123>
       <p87>Nabywcą</p87>
       <p89>Sprzedawcą</p89>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>