Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: UZ (archiwalny) Umowa zleceniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461549</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p47_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p47_subfield_>
       <p47_subfield_3>[nazwa pełna]</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_2>[nazwisko]</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_1>[imię]</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_0>[miejscowość]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[ulica]</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>[nr domu]</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_3>[nr lokalu]</p48_subfield_3>
       <p70_subfield_0>[kod pocztowy]</p70_subfield_0>
       <p70_subfield_1>[poczta]</p70_subfield_1>
       <p88>PESEL / NIP</p88>
       <p50_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p50_subfield_>
       <p50_subfield_2>[Pole PESEL]</p50_subfield_2>
       <p50_subfield_3>[Pole NIP]</p50_subfield_3>
       <p52>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p52>
       <p53>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p53>
       <p55_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p55_subfield_>
       <p55_subfield_3>[nazwa pełna]</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_2>[nazwisko]</p55_subfield_2>
       <p55_subfield_1>[imię]</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_0>[miejscowość]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[ulica]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[nr domu]</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>[nr lokalu]</p56_subfield_3>
       <p71_subfield_0>[kod pocztowy]</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>[poczta]</p71_subfield_1>
       <p89>PESEL / NIP</p89>
       <p58_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p58_subfield_>
       <p58_subfield_2>[Pole PESEL]</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>[Pole NIP]</p58_subfield_3>
       <p60>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p60>
       <p61>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p61>
       <p3>[wpis_umowa]</p3>
       <p4>[wpis_umowa]</p4>
       <p5>[wpis_umowa]</p5>
       <p6>[wpis_umowa]</p6>
       <p8>w dowolnych godzinach przyjętych przez zleceniobiorcę / w dniach ... i godzinach ... (należy podać godziny i dni pracy)</p8>
       <p9>dowolnym miejscu ustalonym przez zleceniobiorcę / (należy podać miejsce wykonywania zlecenia)</p9>
       <p28>prowizji / ryczałtu / na podstawie przedstawionego rachunku / w stałej kwocie</p28>
       <p29>[k]</p29>
       <p82>[wpis_umowa]</p82>
       <p72>zleceniobiorca nie jest przedsiębiorcą i zleceniodawca jako płatnik, od kwoty wskazanej powyżej, pobierze każdorazowo od zleceniobiorcy przed dokonaniem wypłaty / zleceniobiorca jest przedsiębiorcą i zleceniodawca wypłaci każdorazowo wynagrodzenie w wartości wskazanej w 2 ust. 2 umowy bez pomniejszania </p72>
       <p31>brutto i zawiera w sobie należny / netto i do wynagrodzenia każdorazowo zostanie doliczony</p31>
       <p14>miesięczny okres rozliczeniowy zlecenia / kwartalny okres rozliczeniowy zlecenia / roczny okres rozliczeniowy zlecenia,że wynagrodzenie zostanie wypłacone przed wykonaniem zlecenia/ po wykonaniu zlecenia</p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p35>zakończenia okresu rozliczeniowego / wykonania zlecenia</p35>
       <p77>podpisania umowy / (wpisz datę)</p77>
       <p87>podpisania umowy / (wpisz datę)</p87>
       <p66>określony trwający (należy podać daty od-do) / określony trwający (podać ilość dni/miesięcy/lat) / nieokreślony</p66>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p69>doręczenia wypowiedzenia w formie pisemnej zleceniobiorcy / (podać inny termin lub datę)</p69>
       <p73>stanowi zlecenie przyjmowane przez niego prywatnie i nie zostanie / zostanie</p73>
       <p85>2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest studentem i jest w wieku poniżej 26 lat w związku czym na zleceniodawcy jako na płatniku nie spoczywa obowiązek poboru składek ZUS i składek na ubezpieczenie społeczne. / </p85>
       <p78>zamieszkania / siedziby</p78>
       <p79>zleceniobiorcy / zleceniodawcy</p79>
       <p86>dwóch / (podać ilość)</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461549</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p1>Poznań</p1>
       <p47_subfield_>2</p47_subfield_>
       <p47_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_2>Kowalski</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_1>Jan</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_0>Poznań</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>Strzelecka</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>1</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_3>1</p48_subfield_3>
       <p70_subfield_0>61-155</p70_subfield_0>
       <p70_subfield_1>Poznań</p70_subfield_1>
       <p88>PESEL</p88>
       <p50_subfield_>2</p50_subfield_>
       <p50_subfield_2>23050608219</p50_subfield_2>
       <p50_subfield_3>8875155741</p50_subfield_3>
       <p52>1</p52>
       <p53>NR-4321</p53>
       <p55_subfield_>2</p55_subfield_>
       <p55_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_2>Kowalski</p55_subfield_2>
       <p55_subfield_1>Jan</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_0>Poznań</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Strzelecka</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>1</p56_subfield_3>
       <p71_subfield_0>61-155</p71_subfield_0>
       <p71_subfield_1>Poznań</p71_subfield_1>
       <p89>PESEL</p89>
       <p58_subfield_>2</p58_subfield_>
       <p58_subfield_2>23050608219</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>8875155741</p58_subfield_3>
       <p60>1</p60>
       <p61>NR-4321</p61>
       <p3></p3>
       <p4></p4>
       <p5></p5>
       <p6></p6>
       <p8>w dowolnych godzinach przyjętych przez zleceniobiorcę</p8>
       <p9>dowolnym miejscu ustalonym przez zleceniobiorcę</p9>
       <p28>prowizji</p28>
       <p29>10</p29>
       <p82></p82>
       <p72>zleceniobiorca nie jest przedsiębiorcą i zleceniodawca jako płatnik, od kwoty wskazanej powyżej, pobierze każdorazowo od zleceniobiorcy przed dokonaniem wypłaty</p72>
       <p31>brutto i zawiera w sobie należny</p31>
       <p14>miesięczny okres rozliczeniowy zlecenia</p14>
       <p15></p15>
       <p35>zakończenia okresu rozliczeniowego</p35>
       <p77>podpisania umowy</p77>
       <p87>podpisania umowy</p87>
       <p66>określony trwający (należy podać daty od-do)</p66>
       <p17></p17>
       <p69>doręczenia wypowiedzenia w formie pisemnej zleceniobiorcy</p69>
       <p73>stanowi zlecenie przyjmowane przez niego prywatnie i nie zostanie</p73>
       <p85>2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest studentem i jest w wieku poniżej 26 lat w związku czym na zleceniodawcy jako na płatniku nie spoczywa obowiązek poboru składek ZUS i składek na ubezpieczenie społeczne.</p85>
       <p78>zamieszkania</p78>
       <p79>zleceniobiorcy</p79>
       <p86>dwóch</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>