Pola formularza

Formularz: PFRON INF-U-R Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres rocznyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466218</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa skrócona]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[KodPocztowy]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[Faks]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p15_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_1>
       <p15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_2>
       <p13>[Rok na druku]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_3>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1>
       <p27>[Data wypełnienia]</p27>
       <p28_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p28_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-U-R</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466218</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>61-155</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>500600400</p10>
       <p11></p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p13>2013</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>2</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p0_1>1</p0_1>
       <p27>30-10-2014</p27>
       <p28_subfield_0>Krzysztof</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalczyk</p28_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>