Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-U-G (archiwalny) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społecznePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466240</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[NrPFRON]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[REGON]</p5>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>1:Skarbu Państwa / 2:państwowych osób prawnych / 3:jednostek samorządu terytorialnego / 4:krajowych osób fizycznych / 5:pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:osób zagranicznych</p12>
       <p13>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[pkd1]</p15>
       <p16_1>[Miesiąc na druku]</p16_1>
       <p16_2>[Rok na druku]</p16_2>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3>
       <p20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Rachunek]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34_subfield_1>[nazwisko]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_0>[imię]</p34_subfield_0>
       <p35>[UlicaKor]</p35>
       <p36>[NrDomuKor]</p36>
       <p37>[NrLokaluKor]</p37>
       <p38>[MiejscowoscKor]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Telefon]</p41>
       <p42>[Faks]</p42>
       <p43>[Mail]</p43>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p44>[Data wypełnienia]</p44>
       <p45_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-U-G</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466240</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2></p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5>773461194</p5>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>1A</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>0</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>01.11.Z</p15>
       <p16_1>9</p16_1>
       <p16_2>2013</p16_2>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>453054504926965134154839080720</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34_subfield_1>Kowalski</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_0>Jan</p34_subfield_0>
       <p35>Półwiejska</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>500600400</p41>
       <p42></p42>
       <p43>test@test.pl</p43>
       <p0_>1</p0_>
       <p44>30-10-2014</p44>
       <p45_1_subfield_0>Krzysztof</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>Kowalczyk</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>