Pola formularza

Formularz: VAP-1en (1) VALUE ADDED TAX RETURNPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466537</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <pC_1>[Pole tekstowe]</pC_1>
       <pC_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_2>
       <pC_3>[Pole kwoty]</pC_3>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p24>[pierwszeImiePrzedst]</p24>
       <p25>[nazwiskoPrzedst]</p25>
       <p26>[Data wypełnienia]</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAP-1en (1) </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466537</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <pC_1>test pola tekstowego</pC_1>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pC_3>10</pC_3>
       <p19>2</p19>
       <p21>200</p21>
       <p24>Krzysztof</p24>
       <p25>Kowalczyk</p25>
       <p26>30-10-2014</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>