Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoPDB-Kr (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466826</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Mail]</p9>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>[poczta]</p11_subfield_5>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_subfield_>
       <p19_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_2>[nazwisko]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>[imię]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>[miejscowość]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[ulica]</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_2>[nr domu]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_3>[nr lokalu]</p20_subfield_3>
       <p21_subfield_0>[kod pocztowy]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[poczta]</p21_subfield_1>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>[nazwa pełna]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[miejscowość]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[ulica]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[nr domu]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>[nr lokalu]</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_1>
       <p27_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_2>
       <p27_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_3>
       <p27_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_4>
       <p27_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_5>
       <p27_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_6>
       <p27_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPDB-Kr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466826</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>test@test.pl</p9>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>61-155</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>Poznań</p11_subfield_5>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19_subfield_>2</p19_subfield_>
       <p19_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_2>Kowalski</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>Jan</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>Poznań</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Strzelecka</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_2>1</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_3>1</p20_subfield_3>
       <p21_subfield_0>61-155</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Poznań</p21_subfield_1>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>Poznań</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Strzelecka</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p27_2>1</p27_2>
       <p27_3>1</p27_3>
       <p27_4>1</p27_4>
       <p27_5>1</p27_5>
       <p27_6>1</p27_6>
       <p27_7>1</p27_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>