Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoPDB-(p)Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę (powiat) PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466872</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p3>[Ulica]</p3>
       <p4>[NrDomu]</p4>
       <p5>[NrLokalu]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13>
       <p14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14>
       <p15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18>[miejscowość]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[PESEL]</p24>
       <p25>[Mail]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[data]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPDB-(p)Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2466872</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p3>Strzelecka</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>500600400</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>23050608219</p24>
       <p25>test@test.pl</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>