Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-01/I-01 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467262</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3>
       <p0_4>[Mail]</p0_4>
       <p1>[pkd1]</p1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p0_5>[mailPrzedst]</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>[telefonPrzedst]</p0_7>
       <p0_8>[Miejscowość wypełnienia]</p0_8>
       <p0_9>[Data wypełnienia]</p0_9>
       <p1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_2>
       <p1_1_3_subfield_1>[Wpisz przychody ze sprzedaży na eksport Pole p1_1_3 = ograniczDo(p1_1_3_subfield_1,p1_1_2) ]</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_4>
       <p1_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_5>
       <p1_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_6>
       <p1_1_7_subfield_1>[Wpisz przychód netoo ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport Pole p1_1_7 = ograniczDo(p1_1_7_subfield_1,p1_1_6) ]</p1_1_7_subfield_1>
       <p1_1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_9>
       <p1_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_1>[Wpisz koszty zużycia energii Pole p1_1_11 = ograniczDo(p1_1_11_subfield_1,p1_1_10) ]</p1_1_11_subfield_1>
       <p1_1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_12>
       <p1_1_13_subfield_1>[Wpisz koszty usług obcych zakupionych w celu odsprzedaży (podwykonastwo) Pole p1_1_13 = ograniczDo(p1_1_13_subfield_1,p1_1_12) ]</p1_1_13_subfield_1>
       <p1_1_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_14>
       <p1_1_15_subfield_1>[Wpisz koszty podatku akcyzowego Pole p1_1_15 = ograniczDo(p1_1_15_subfield_1,p1_1_14) ]</p1_1_15_subfield_1>
       <p1_1_16_subfield_1>[Wpisz koszty ze sprzedaży produktów Pole p1_1_16 = ograniczDo(p1_1_16_subfield_1,p1_1_15) ]</p1_1_16_subfield_1>
       <p1_1_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_17>
       <p1_1_18_subfield_1>[Wpisz koszty ze stosunku pracy Pole p1_1_18 = ograniczDo(p1_1_18_subfield_1,p1_1_17) ]</p1_1_18_subfield_1>
       <p1_1_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_20>
       <p1_1_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_21>
       <p1_1_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_23>
       <p1_1_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_24>
       <p1_1_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_25>
       <p1_1_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_29>
       <p1_1_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_30>
       <p1_1_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_31>
       <p1_1_32_subfield_1>[Wpisz przychody rozwiązanych rezerw Pole p1_1_32 = ograniczDo(p1_1_32_subfield_1,p1_1_31) ]</p1_1_32_subfield_1>
       <p1_1_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_34>
       <p1_1_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_35>
       <p1_1_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_37>
       <p1_1_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_38>
       <p1_1_42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_42>
       <p1_1_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_43>
       <p1_1_44_subfield_1>[Wpisz odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych Pole p1_1_44 = ograniczDo(p1_1_44_subfield_1,p1_1_43) ]</p1_1_44_subfield_1>
       <p1_1_45_subfield_1>[Wpisz przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) Pole p1_1_45 = ograniczDo(p1_1_45_subfield_1,p1_1_44) ]</p1_1_45_subfield_1>
       <p1_1_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_46>
       <p1_1_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_47>
       <p1_1_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_48>
       <p1_1_49_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p1_1_49 = ograniczDo(p1_1_49_subfield_1,p1_1_48) ]</p1_1_49_subfield_1>
       <p1_1_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_51>
       <p1_1_52_subfield_1>[Wpisz odsetki od kredytów i pożyczek Pole p1_1_52 = ograniczDo(p1_1_52_subfield_1,p1_1_51) ]</p1_1_52_subfield_1>
       <p1_1_53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_53>
       <p1_1_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_54>
       <p1_1_55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_55>
       <p1_1_56_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Pole p1_1_56 = ograniczDo(p1_1_56_subfield_1,p1_1_55) ]</p1_1_56_subfield_1>
       <p1_1_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_59>
       <p1_1_60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_60>
       <p1_1_64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_64>
       <p1_1_65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_65>
       <p1_1_68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_68>
       <p1_1_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_69>
       <p1_1_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_70>
       <p1_1_72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_72>
       <p1_1_73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_73>
       <p1_1_75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_75>
       <p1_1_76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_76>
       <p1_1_77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_77>
       <p1_1_78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_78>
       <p1_1_79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_79>
       <p1_2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_2_1>
       <p1_2_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_2_2>
       <p1_2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_3_1>
       <p1_2_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_3_2>
       <p1_2_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_4_1>
       <p1_2_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_4_2>
       <p1_2_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_5_1>
       <p1_2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_5_2>
       <p1_2_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_7_1>
       <p1_2_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_7_2>
       <p1_2_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_8_1>
       <p1_2_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_8_2>
       <p1_2_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_9_1>
       <p1_2_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_9_2>
       <p1_2_10_1_subfield_1>[Wpisz kwotę krótkoterminowych aktywów finansowych Pole p1_2_10_1 = ograniczDo(p1_2_10_1_subfield_1,p1_2_9_1) ]</p1_2_10_1_subfield_1>
       <p1_2_10_2_subfield_1>[Wpisz kwotę krótkoterminowych aktywów finansowych Pole p1_2_10_2 = ograniczDo(p1_2_10_2_subfield_1,p1_2_9_2) ]</p1_2_10_2_subfield_1>
       <p1_2_11_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Pole p1_2_11_1 = ograniczDo(p1_2_11_1_subfield_1,p1_2_10_1) ]</p1_2_11_1_subfield_1>
       <p1_2_11_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Pole p1_2_11_2 = ograniczDo(p1_2_11_2_subfield_1,p1_2_10_2) ]</p1_2_11_2_subfield_1>
       <p1_2_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_12_1>
       <p1_2_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_12_2>
       <p1_2_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_14_1>
       <p1_2_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_14_2>
       <p1_2_15_1_subfield_1>[Wpisz należności długoteminowe ogółem Pole p1_2_15_1 = ograniczDo(p1_2_15_1_subfield_1,p1_2_14_1) ]</p1_2_15_1_subfield_1>
       <p1_2_15_2_subfield_1>[Wpisz należności długoteminowe ogółem Pole p1_2_15_2 = ograniczDo(p1_2_15_2_subfield_1,p1_2_14_2) ]</p1_2_15_2_subfield_1>
       <p1_2_16_1_subfield_1>[Wpisz inwestycje długoteminowe ogółem Pole p1_2_16_1 = ograniczDo(p1_2_16_1_subfield_1,p1_2_14_1) ]</p1_2_16_1_subfield_1>
       <p1_2_16_2_subfield_1>[Wpisz inwestycje długoteminowe ogółem Pole p1_2_16_2 = ograniczDo(p1_2_16_2_subfield_1,p1_2_14_2) ]</p1_2_16_2_subfield_1>
       <p1_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_2>
       <p1_3_3_subfield_1>[Wpisz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p1_3_3 = ograniczDo(p1_3_3_subfield_1,p1_3_2) ]</p1_3_3_subfield_1>
       <p1_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_5>
       <p1_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_6>
       <p1_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_8>
       <p1_3_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_9>
       <p1_3_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_10>
       <p1_3_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_11>
       <p1_3_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_12>
       <p1_3_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_13>
       <p1_3_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_14>
       <p2_1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_2_1>
       <p2_1_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_2_2>
       <p2_2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_3>
       <p2_2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_3>
       <p2_2_4_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_2_4_1 = ograniczDo(p2_2_4_1_subfield_1,p2_2_3_1) ]</p2_2_4_1_subfield_1>
       <p2_2_4_3_subfield_1>[Wpisz nakłady na melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_2_4_3 = ograniczDo(p2_2_4_3_subfield_1,p2_2_3_3) ]</p2_2_4_3_subfield_1>
       <p2_2_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_1>
       <p2_2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_3>
       <p2_2_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_1>
       <p2_2_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_3>
       <p2_2_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_1>
       <p2_2_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_3>
       <p2_2_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_1>
       <p2_2_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_3>
       <p2_2_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_1>
       <p2_2_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_1>
       <p2_2_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_2>
       <p2_2_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_11_1>
       <p2_2_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_13_1>
       <p2_2_14_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na oprogramowanie komputerowe Pole p2_2_14_1 = ograniczDo(p2_2_14_1_subfield_1,p2_2_13_1) ]</p2_2_14_1_subfield_1>
       <p2_2_15_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na dokumentację i projekty zagospodarowania złóż Pole p2_2_15_1 = ograniczDo(p2_2_15_1_subfield_1,p2_2_13_1) ]</p2_2_15_1_subfield_1>
       <p2_3_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_1_1>
       <p2_3_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_1_2>
       <p2_2_16_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na koncesje i licencje (bez oprogramowania komuperowego) Pole p2_2_16_1 = ograniczDo(p2_2_16_1_subfield_1,p2_2_13_1) ]</p2_2_16_1_subfield_1>
       <p2_2_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_17_1>
       <p2_3_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_2_1>
       <p2_3_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_2_2>
       <p2_2_18_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_18_1>
       <p2_2_19_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_19_1>
       <p2_3_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_3_2>
       <p2_2_20_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_20_1>
       <p2_2_21_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_21_1>
       <p2_3_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_4_1>
       <p2_3_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_4_2>
       <p0_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_10_1>
       <p0_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-01/I-01 (2013)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467262</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>10</p0_3>
       <p0_4>test@test.pl</p0_4>
       <p1>01.11.Z</p1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p0_5>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>Krzysztof</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalczyk</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>500600888</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>30-10-2014</p0_9>
       <p1_1_2>1</p1_1_2>
       <p1_1_3_subfield_1>1</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>1</p1_1_4>
       <p1_1_5>1</p1_1_5>
       <p1_1_6>1</p1_1_6>
       <p1_1_7_subfield_1>1</p1_1_7_subfield_1>
       <p1_1_9>1</p1_1_9>
       <p1_1_10>1</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_1>1</p1_1_11_subfield_1>
       <p1_1_12>1</p1_1_12>
       <p1_1_13_subfield_1>1</p1_1_13_subfield_1>
       <p1_1_14>1</p1_1_14>
       <p1_1_15_subfield_1>1</p1_1_15_subfield_1>
       <p1_1_16_subfield_1>1</p1_1_16_subfield_1>
       <p1_1_17>1</p1_1_17>
       <p1_1_18_subfield_1>1</p1_1_18_subfield_1>
       <p1_1_20>0.5</p1_1_20>
       <p1_1_21>0.5</p1_1_21>
       <p1_1_23>0.5</p1_1_23>
       <p1_1_24>0.5</p1_1_24>
       <p1_1_25>1</p1_1_25>
       <p1_1_29>1</p1_1_29>
       <p1_1_30>1</p1_1_30>
       <p1_1_31>1</p1_1_31>
       <p1_1_32_subfield_1>1</p1_1_32_subfield_1>
       <p1_1_34>1</p1_1_34>
       <p1_1_35>1</p1_1_35>
       <p1_1_37>0.2</p1_1_37>
       <p1_1_38>0.8</p1_1_38>
       <p1_1_42>1</p1_1_42>
       <p1_1_43>1</p1_1_43>
       <p1_1_44_subfield_1>1</p1_1_44_subfield_1>
       <p1_1_45_subfield_1>1</p1_1_45_subfield_1>
       <p1_1_46>1</p1_1_46>
       <p1_1_47>1</p1_1_47>
       <p1_1_48>1</p1_1_48>
       <p1_1_49_subfield_1>1</p1_1_49_subfield_1>
       <p1_1_51>1</p1_1_51>
       <p1_1_52_subfield_1>1</p1_1_52_subfield_1>
       <p1_1_53>1</p1_1_53>
       <p1_1_54>1</p1_1_54>
       <p1_1_55>1</p1_1_55>
       <p1_1_56_subfield_1>1</p1_1_56_subfield_1>
       <p1_1_59>5</p1_1_59>
       <p1_1_60>1</p1_1_60>
       <p1_1_64>1</p1_1_64>
       <p1_1_65>1</p1_1_65>
       <p1_1_68>10</p1_1_68>
       <p1_1_69>10</p1_1_69>
       <p1_1_70>10</p1_1_70>
       <p1_1_72>1</p1_1_72>
       <p1_1_73>1</p1_1_73>
       <p1_1_75>1</p1_1_75>
       <p1_1_76>1</p1_1_76>
       <p1_1_77>1</p1_1_77>
       <p1_1_78>10</p1_1_78>
       <p1_1_79>10</p1_1_79>
       <p1_2_2_1>1</p1_2_2_1>
       <p1_2_2_2>1</p1_2_2_2>
       <p1_2_3_1>1</p1_2_3_1>
       <p1_2_3_2>1</p1_2_3_2>
       <p1_2_4_1>1</p1_2_4_1>
       <p1_2_4_2>1</p1_2_4_2>
       <p1_2_5_1>1</p1_2_5_1>
       <p1_2_5_2>1</p1_2_5_2>
       <p1_2_7_1>0.5</p1_2_7_1>
       <p1_2_7_2>0.5</p1_2_7_2>
       <p1_2_8_1>0.5</p1_2_8_1>
       <p1_2_8_2>0.5</p1_2_8_2>
       <p1_2_9_1>1</p1_2_9_1>
       <p1_2_9_2>1</p1_2_9_2>
       <p1_2_10_1_subfield_1>1</p1_2_10_1_subfield_1>
       <p1_2_10_2_subfield_1>1</p1_2_10_2_subfield_1>
       <p1_2_11_1_subfield_1>1</p1_2_11_1_subfield_1>
       <p1_2_11_2_subfield_1>1</p1_2_11_2_subfield_1>
       <p1_2_12_1>1</p1_2_12_1>
       <p1_2_12_2>1</p1_2_12_2>
       <p1_2_14_1>1</p1_2_14_1>
       <p1_2_14_2>10</p1_2_14_2>
       <p1_2_15_1_subfield_1>1</p1_2_15_1_subfield_1>
       <p1_2_15_2_subfield_1>1</p1_2_15_2_subfield_1>
       <p1_2_16_1_subfield_1>1</p1_2_16_1_subfield_1>
       <p1_2_16_2_subfield_1>1</p1_2_16_2_subfield_1>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p1_3_3_subfield_1>1</p1_3_3_subfield_1>
       <p1_3_5>0.5</p1_3_5>
       <p1_3_6>0.5</p1_3_6>
       <p1_3_8>0.1</p1_3_8>
       <p1_3_9>0.1</p1_3_9>
       <p1_3_10>0.1</p1_3_10>
       <p1_3_11>0.1</p1_3_11>
       <p1_3_12>0.1</p1_3_12>
       <p1_3_13>0.5</p1_3_13>
       <p1_3_14>1</p1_3_14>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>10</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1>10</p2_1_2_1>
       <p2_1_2_2>10</p2_1_2_2>
       <p2_2_2_1>1</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_3>1</p2_2_2_3>
       <p2_2_3_1>1</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_3>1</p2_2_3_3>
       <p2_2_4_1_subfield_1>1</p2_2_4_1_subfield_1>
       <p2_2_4_3_subfield_1>1</p2_2_4_3_subfield_1>
       <p2_2_5_1>1</p2_2_5_1>
       <p2_2_5_2>1</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1</p2_2_5_3>
       <p2_2_6_1>1</p2_2_6_1>
       <p2_2_6_2>1</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1</p2_2_6_3>
       <p2_2_7_1>1</p2_2_7_1>
       <p2_2_7_2>1</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1</p2_2_7_3>
       <p2_2_8_1>1</p2_2_8_1>
       <p2_2_8_2>1</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1</p2_2_8_3>
       <p2_2_9_1>1</p2_2_9_1>
       <p2_2_10_1>1</p2_2_10_1>
       <p2_2_10_2>1</p2_2_10_2>
       <p2_2_11_1>10</p2_2_11_1>
       <p2_2_13_1>10</p2_2_13_1>
       <p2_2_14_1_subfield_1>1</p2_2_14_1_subfield_1>
       <p2_2_15_1_subfield_1>1</p2_2_15_1_subfield_1>
       <p2_3_1_1>10</p2_3_1_1>
       <p2_3_1_2>10</p2_3_1_2>
       <p2_2_16_1_subfield_1>1</p2_2_16_1_subfield_1>
       <p2_2_17_1>10</p2_2_17_1>
       <p2_3_2_1>10</p2_3_2_1>
       <p2_3_2_2>10</p2_3_2_2>
       <p2_2_18_1>1</p2_2_18_1>
       <p2_2_19_1>1</p2_2_19_1>
       <p2_3_3_1>10</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>10</p2_3_3_2>
       <p2_2_20_1>1</p2_2_20_1>
       <p2_2_21_1>10</p2_2_21_1>
       <p2_3_4_1>10</p2_3_4_1>
       <p2_3_4_2>10</p2_3_4_2>
       <p0_10_1>10</p0_10_1>
       <p0_10_2>10</p0_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>